Aktuelno:
Kako naplatiti svoja potraživanja?

Kako naplatiti svoja potraživanja?

Najveći neprijatelj Vašeg poslovnog napretka, Vaše likvidnosti i uspješnog poslovanja jesu zarobljena novčana sredstva, odnosno neplaćena dugovanja drugih firmi i fizičkih lica prema Vama.

Na tržištu Bosne i Hercegovine danas se sve teže opstaje, jer je sve više privrednih subjekata koji olahko ulaze u dužničko-povjerilačke odnose, zadužuju se, a ne ispunjavaju redovno svoje ugovorne obaveze. Zbog toga naplata potraživanja postaje sve teža. Naime, dolazite u situaciju da ste primorani nekoga besplatno kreditirati jer Vam novac stoji zarobljen nakon dospjelosti obaveze, pa tako svoj novac ne možete upotrijebiti za ulaganje, raspoređivanje dobiti, plaćanje sopstvenih dugova, isplatu zarada, plaćanje troškova, itd. Dovode se u pitanje novčani tokovi Vaše kompanije i, pored više opomena, ne uspijevate naplatiti svoja potraživanja.

Naplata potraživanja je najbrža i najefikasnija kada je potraživanje dobro obezbijeđeno i potkrijepljeno urednom dokumentacijom. Dobro izrađen ugovor sa efikasnim sredstvima obezbjeđenja (mjenice, ugovori o jamstvu, bankovne garancije, itd.), omogućavaju da u najkraćem roku, ukoliko vansudski postupak naplate ne uspije, prinudna naplata bude sprovedena (preko suda). Prije svega, naplata potraživanja bez narušavanja dobrih poslovnih relacija između Vas i Vašeg klijenta/poslovnog partnera predstavlja primarni cilj, jer je važno očuvati što bolje odnose s klijentima i nakon intervencije i naplate, te nastaviti saradnju s njima. Kako bi proces naplate protekao što mirnije, te kako bi se pokušalo doći do vansudskog rješenja, potrebno je:

1. Pristupiti pregovorima sa drugom ugovornom stranom o naplati potraživanja;

2. Izraditi otplatni plan o načinu otplate duga (dvije ili više rata, sa rokovima otplate, sa kamatom ili bez, ali sve u skladu s dogovorom i pod uslovima koje Vi odobrite);

3. Poslati opomenu pred tužbu.

Ipak, ukoliko nije moguće doći do rješenja ovim putem, preostaje prinudna naplata poraživanja preko suda. Kada je riječ o naplati potraživanja preko suda, onda se postupak obavlja prema odredbama Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o izvršnom postupku Republike Srpske.

Ukoliko dođe do neispunjenja ugovorne obaveze dužnika, veoma je važno hitno reagovati. Zašto? Prije svega, kada dužnik kasni sa ispunjenjem svojih obaveza, sasvim sigurno, osim Vas ima još drugih dužnika. Naplata potraživanja tako postaje utrka u kojoj pobjeđuje ne onaj koji ima najveće dugovanje već onaj ko brže reaguje. Osim navedene „trke s vremenom“ važno je da svoja potraživanja naplaćujete redovno kako ne biste svoju likvidnost doveli u pitanje i kako biste obezbijedili uspješno poslovanje. Nema razloga da nekoga beskamatno kreditirate, da kasnite sa plaćanjem svojih obaveza te da ne ulažete u poslovanje, odnosno stičete dobit.

Šta ukoliko firma ne posjeduje svu potrebnu dokumentaciju?

Ovakav slučaj je još uvijek prisutan u bosanskohercegovačkoj praksi i privredi, iako u sve manjem broju, imajući u vidu da privrednici sve više shvataju značaj pravne podrške i uredne dokumentacije u firmi. Međutim, uvijek se desi da nekome „date robu na riječ“, „znate čovjeka od ranije koji Vas nikad nije prevario“, itd. Kada Vam se dogodi ovakva situacija, prvo vansudski pokušajte izvršiti naplatu potraživanja. Ukoliko vansudska naplata potraživanja nije uspjela, preostaje Vam pokretanje izvršnog postupka. Izvršni postupak se pokreće prijedlogom tražioca izvršenja ili po službenoj dužnosti. Sud je dužan da postupa hitno, odnosno izvršni postupak pokrećete na osnovu fakture kao vjerodostojne isprave. Nakon prijema Rješenja o izvršenju dužnik može izjaviti prigovor (ukoliko tvrdi da potraživanje nije nastalo, da nije dospjelo, da je prestalo ili je zastarjelo, te da je u fakturu unesen pogrešan sadržaj).

Ukoliko sud usvoji prigovor, predmet prelazi u parnični postupak gdje se sve ove činjenice vezane za sporno potraživanje dokazuju. U dokaznom postupku stranke mogu koristiti razna dokazna sredstva kao što su isprave, svjedoci, vještaci, te saslušanje stranaka.

Na kraju možemo zaključiti da su najčešći problemi sa kojima se susreću privredni subjekti pri naplati potraživanja u praksi sporna potraživanja i potraživanja bez adekvatne dokumentacije. Ovakva vrsta potraživanja su vrlo teško naplativa. Danas sve više postaje aktuelna vansudska naplata potraživanja preko specijalizovanih agencija koje omogućavaju povjeriocima da svoje aktivnosti i ljudske potencijale usmjere na obavljanje poslovnih aktivnosti i sticanje dobiti, a ne na trošenje vremena za naplatu potraživanja. Pokušaji naplate potraživanja putem suda ili neposrednom povjeriočevom aktivnošću vrlo često dovode do privremenog ili trajnog prekida poslovnih veza, te zbog toga sve više privrednih subjekata koristi usluge angažovanih specijalizovanih firmi radi naplate potraživanja.

O autoru

Srodni članci