Javni poziv za kreditnu liniju vrijednu 25 miliona za poduzetnike  iz TK

Javni poziv za kreditnu liniju vrijednu 25 miliona za poduzetnike iz TK

Javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava po kreditnoj liniji u iznosu od 25 miliona KM, koju su za privrednike Tuzlanskog kantona osigurali Vlada Tuzlanskog kantona i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, uz povoljnu kamatnu stopu od 1.2 posto, raspisan je danas u dnevnim novinama.

Ranije je potpisan ugovor, koji je zaključen između Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Vlade TK o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima s područja ovog kantona

Cilj ove kreditne linije je povećanje obima poslovanja, broja zaposlenih, za nove investicije i za nove tehnologije, a ovim programom očekuju se što zdravija privredna društva, koja će ispunjavati svoje obaveze prema državi i prema budžetu TK, te koja će dati maksimalan efekat i multiplicirati ta sredstva, koja će biti namjenski utrošena.

Ukupna kamatna stopa za navedenu kamatnu liniju iznosi 4.2 posto, a kantonalna vlada će sufinansirati 3 posto ove kamatne stope.

Ministar industrije, energetike i rudarstva TK, Srđan Mićanović pozvao je sva privredna društva i poslodavce sa sjedištem na području TK, da se informišu o ovoj keditnoj liniji u najbližoj spomenutoj banci, te da se prijave na ovaj poziv.

“Ono što smo mi zahtijevali od Sparkasse Banke je da to budu privredna društva ili samostalni poduzetnici, koji nisu dužni državnim fondovima, poreznoj upravi, i kantonalnoj vladi, to trebaju biti zdrava privredna društva, koja nisu dužna za doprinose radnicima”, izjavio je Mićanović.

Dodao je da se sredstva iz ove kreditne linije ne mogu koristiti u proizvodnji alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i igara na sreću, sve ostale privredne grane mogu učestvovati u ovoj kreditnoj liniji.

Najveći iznos sredstava kredita po jednom aplikantu može iznositi dva miliona KM, a Vlada TK je na ESCROW računu panirala iznos od 1.100.000 KM.

Uvjeti za privredna društva, koja će aplicirati na ovaj javni poziv su da moraju imati izmirene sve porezne obaveze prema državi, također nije namijenjeno za kompanije koje duguju Budžetu TK.

Ova kreditna linija će biti otvorena nekoliko mjeseci, do utroška namjenskih sredstava, a projekat će trajati tri godine.

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci