Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta za programe iz fonda H2020 za 2017. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta za programe iz fonda H2020 za 2017. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2017. godinu

Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2017. godinu.

Odluka o kriterijima je objavljena na web-stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva

Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekta

Pravo na podnošenje projekata po osnovu ovog granta imaju registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru konkursa za 2015. i 2016. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2017. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog Ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati samo s jednim projektom u okviru ovog granta.

Više informacija pročitajte OVDJE.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci