back to top

Zarade u Americi

Realne zarade u Americi su nakon skoro 50 godina na istom mjestu

Samo su promjene u realnim zaradama jedini pravi pokazatelj promjena u životnom standardu građana.

Procedura izračunavanja realnih zarada iz nominalnih zarada je vrlo jednostavna.

Prvo se odredi u kojim cijenama želimo da budu izražene realne zarade.

Zarade U Americi
Zarade u Americi

Mi smo odredili da je to jul 2022.godine kada je indeks potrošačkih cijena (1982 – 1984 = 100) u SAD imao vrijednost od 295,3.

Potom se izračuna količnik te vrijednosti (295,3) i indeksa potrošačkih cijena za cijeli period za koji računamo nominalne zarade.

Na kraju dobijene vrijednosti količnika pomnožimo sa nominalnim zaradama i tako dobijemo realne zarade u cijenama iz odabrane godine i mjeseca, a u našem slučaju to je jul 2022.

Iz informacije o realnim zaradama mogu se izvući mnogobrojni zaključci, a mi ćemo u ovome tekstu izvući samo jednu grupu, najbitnijih, zaključaka.

U januaru 1973. (crna strelica) prosječna realna zarada tj. satnica u SAD bila je 27,9 dolara. U julu 2022. (crvena strelica) prosječna realna zarada (satnica) u SAD je 27,6 dolara.

Realne zarade u Americi $

Zarade U Americi
Zarade u Americi u cijenama iz jula 2022. (januar 1964 – jul 2022) Izvor: BLS .

Realne zarade u Americu su nakon skoro 50 godina na istom mjestu.

Tehnološki progres koji je evidentan u zadnjih 30 godina stvorio je iluziju da je životni standard Amerikanaca porastao.

Količina robe koju je prosječan Amerikanac svojom platom mogao kupiti prije pedeset godina i količina robe koju može kupiti danas je skoro identična.

standard peosječnog amerikanca

Prema realnim zaradama američki životni standard u julu 2022. jednak je američkom životnom standardu u januaru 1973.

O polustoljetnoj stagnaciji realnih zarada pretežno ćute i glavni američki mediji i ekonomisti koji rade u američkoj administraciji, ili koji je savjetuju.

Amerika funkcioniše na principu „Američkog sna“ i zato ovu informaciju nije moguće pronaći, u bilo kakavom obliku, ni u bilo kojem proizvodu holivudske fabrike bajki.

Životni standard prosječnog Amerikanca mjereno realnim zaradama za pola stoljeća nije porastao ni za milimetar.

Nominalne zarade u SAD

Zarade U Americi
Zarade u Americi

U ekonomiji se uvijek pravi razlika između nominalnih i realnih veličina.

Nominalna vrijednost plate, ili nominalna vrijednost zarade, je iznos novca koji pripada radniku (neto zarada) , ili iznos novca koji se dijeli između radnika, poreske službe i fondova socijalne zaštite (bruto zarade).

Amerikanci (SAD) suprotno svim zemljama bivše Jugoslavije za glavni podatak o visinu zarada smatraju zaradu po jednom satu, a ne zaradu na mjesečnom nivou.

Amerikanci to nazivaju „prosječna satnica zaposlenih u proizvodnji i radnika koji nisu rukovodioci u privatnom sektoru“, ili na engleskom „Average Hourly Earnings of Production and Nonsupervisory Employees, Total Private“.

Sa aspekta zarada, iskazanih na ovaj, nominalni, način, zaposlenim u privatnom sektoru SAD nikad bolje nije bilo?

Do naglog rasta zarade dolazi tokom korone, a nadprosječan rasta zarada se nastavlja i nakon toga (crveni krug na grafikonu).

U avgustu 2022. je dostignuta najviša vrijednost nominalne zarade u istoriji SAD u iznosu od 27,68 američkih dolara po jednom satu.

U odnosu na period prije izbijanja pandemije, npr. decembar 2019, prosječan američki radnik nominalno je bogatiji za 16%.

Bogatstvo radnika je uvećano za 50% u odnosu na septembar 2008. kada je bankrotirala američka banka Lehman Brothers što je bio jedan od ključnih događaja globalne finansijske krize (2007 – 2009).

Prosječna satnica američkog radnika je u avgustu ove godine veća za 90% u odnosu na septembar 2001, kada su u terorističkom napadu srušene Twin Towers u Njujorku.

Prosječna  satnica u americi

Zarade U Americi
Izvor: BLS.

KAKO SE ODREĐUJE RALNA ZARADA

Koliko su radnici realno bogatiji određuje se na osnovu realnih zarada.

Realne zarade se dobiju kada se nominalne zarade očiste od inflaciji tj. izraze u cijenama roba i usluga iz neke odabrane bazne godine.

Ovaj tekst predstavlja i poziv svim statističkim zavodima na području bivše Jugoslavije da počnu objavljivati podatke o prosječnim nominalnim zaradama po jednom satu.

Fizičkim radnicima se računa dnevnica, majstorima isto tako, a o ostalim djelovima privatnog sektora (kao i javnog sektora) statistika objavljuje podatke o prosječnim mjesečnim neto i bruto zaradama.

Satnica je bolji i precizniji pokazatelj nivoa i kretanja zarada od mjesečne zarade, makar se izražavala i nominalno.

Ako radnik često mjenja posao, kao što je to slučaj u SAD, njemu je bitnija informacija koliko može zaraditi za jedan sat rada, nego za jedan mjesec.

Kada zemlje Balkana budu imale podatak o satnici moći će je uporediti sa okruženjem, korigovati za nivo cijena u okruženju, a moći će izračunati i vrijednost realne satnice, piše bife.ba

PREPORUKA

DRUGI UPRAVO ČITAJU