back to top

Kamatne stope – Razlika između fiksne i promjenjive?

Kamatne stope – Postupak kako izgleda obračun kamata na kredite treba znati svatko tko ima kredit.

Izračun kamata na kredite se vrlo jednostavno računa.

Kamata se najčešće izražava kroz kamatnu stopu. Primjerice, godišnja kamatna stopa znači da se na svakih posuđenih 100 KM dobiva 10 KM kamata u godini dana.

Ako je kamatna stopa 10 %, onda se posudba iznosa od 100KM na godinu dana nadoknađuje kamatom od 10 KM. Kamate na kredite mogu se obračunavati dekurzivno ili anticipativno.

Kod dekurzivnog ukamaćivanja kamate se dodaju glavnici na temelju ukupnog iznosa isplaćenog kredita, ovakav model se najčešće koristi.

Anticipativno ukamaćivanje podrazumijeva oduzimanje kamata od sume kamata i glavnice na kraju obračunskog razdoblja.

Ako razmišljate da podignete kredit pogledajte koje su to Banke u BiH, a prije dizanja kredita koristite i naš kreditni kalkulator.

Kamatne Stope - Razlika Između Fiksne I Promjenjive?
Kamatne stope - Razlika između fiksne i promjenjive?

DRUGI UPRAVO ČITAJU