back to top

Usvojena Odluka za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa u FBiH

Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) je usvojila Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, a vezano za ublažavanje rizika izazvanog mogućim rastom referentnih kamatnih stopa, inflatornim pritiscima i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište BiH.

Iz Agencije navode da su primarni ciljevi odluke izbjegavanje naglog rasta kamatnih stopa u Federaciji BiH, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sistema u smislu utjecaja efekata odluke na kvalitet kreditnog portfolija banaka, te postizanje makroekonomske ravnoteže.

Dodaju da je Agencija, usljed povećanog utjecaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji ne omogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa i stvarne uzroke inflatornih pritisaka koji se prenose na naše tržište, smatrala potrebnim djelovati na moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju BiH.

Imajući u vidu nadzornu i regulatornu funkciju u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, kao i analizu potencijalnih šokova usljed rasta kamatne stope, ta odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim rizikom, formiranje dodatnih rezervi za očekivane kreditne gubitke i ublažavanje posljedica potencijalno značajnog porasta iznosa otplate duga.

Dodatno, primjenom te odluke od banaka se zahtijeva jačanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje. Očekuje se da će donesene mjere Agencije ograničiti postupke banaka koji bi mogli nepovoljno uticati na građane i privredu, te u konačnici i na rast sistemskih rizika.

Odluka predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi primjenjivati za očekivane kreditne gubitke u slučaju značajnijeg rasta kamatnih stopa.

Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka neće povećati kamatnu stopu iznad nivoa koji se smatra značajnim, ukoliko procijeni da će navedeno povećanje kamatne stope imati utjecaja na kreditnu sposobnost korisnika finansijske usluge, te bi isto dovelo korisnika finansijske usluge u status neizmirenja obaveza.

U skladu sa navedenim, banka može takvom korisniku finansijske usluge ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti. Također, odluka ima za cilj dodatno stimulisati banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti izmirenja obaveza prema banci.

Potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatnom induciranim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika. Na osnovu navedenog, banka će poduzimati mjere za umanjenje kreditnog rizika i posljedice za korisnike kredita.

Iz Agencije tvrde da će, kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ta odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sistem Federacije BiH biti  umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast udjela nekvalitetne aktive u bilansima banaka biti će izbjegnute.

“Donesena odluka predstavlja prvu privremenu reakciju na očekivane ekonomske prilike. U skladu sa ranijim iskustvima iz perioda elementarnih nepogoda 2014. i pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“, Agencija će provoditi pojačane supervizorske mjere, naročito u prvom kvartalu 2023., u cilju praćenja primjene i efekata donesene odluke”, saopćeno je iz te institucije.

Objava Usvojena Odluka za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa u FBiH pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU