back to top

Kako definisati robu i njene karakteristike

Roba je proizvod ljudskog rada namenjen razmeni, te je veoma bitno da znamo kako definisati robu i njene karakteristike. Roba svojim korisnim svojstvima može da zadovolji određenu potrebu ljudi. U ekonomiji, roba su predmeti koji zadovoljavaju ljudske potrebe i pružaju korisnost.

Na primjer, potrošaču koji kupuje određeni proizvod roba zadovoljava određenu potrebu koja predstavlja razlog njegove odluke da tu robu i kupi. Uobičajena je razlika između robe koja je prenosiva i usluga koje nisu prenosive.

Ukoliko vam je u svakodnevnom razgovoru ili u poslovnim aktivnostima, nekada zafalilo riječi da odgovorite na pitanje kako definisati robu i njene karakteristike, u nastavku teksta pomoći ćemo vam da na njega odgovorite.

Kako definisati robu i njena svojstva

Da bi se bolje razumjela definicija robe možemo posmatrati na primjer obućara. Ukoliko on proizvodi cipele za sopstvene potrebe one jesu proizvod ljudskog rada i imaju korisno svojstvo, ali nisu roba jer nisu namijenjeni razmjeni tj nekom drugom.

Kako Definisati Robu I Njene Karakteristike

Najbitnija svojstva ili karakteristike koje roba ima su sljedeća:

Upotrebna vrijednost robe

Upotrebna vrijednost robe je skup korisnih svojstava robe koja može zadovoljiti određene potrebe ljudi. U uslovima robne proizvodnje roba ne zadovoljava potrebe samih proizvođača, već i potrebe kupaca njihove robe.

Iz toga proizlazi zaključak –  da bi proizvod mogao biti roba, njegova korisnost mora se izraziti kao vrijednost društvene upotrebe. Proizvođači roba proizvode društvene vrijednosti, dok prirodni proizvođači proizvode vrijednosti za svoje potrebe. Upotrebna vrijednost dobra ostvaruje se potrošnjom ili njenom upotrebom, pa se može zaključiti da se korisna svojstva robe mogu vidjeti samo upotrebom.

Šta je vrijednost robe?

Vrijednost robe je materijalizirani apstraktni ljudski rad sadržan u robi. Kao upotrebne vrijednosti, vrijednosti roba međusobno se razlikuju jer zadovoljavaju različite ljudske potrebe. Kao vrijednosti, kvantitativno su jednake jedna drugoj jer predstavljaju materijalizirani ljudski rad.

Kako Definisati Robu I Njene Karakteristike

Različita dobra su uporediva, jer su rezultat potrošnje ljudskog rada, a to ih čini međusobno mjerljivim. Rad je jedina zajednička osnova na kojoj možemo smanjiti svu robu. Bez upotrebne vrijednosti nema vrijednosti kao drugog po redu svojstva roba, jer ako stvar (proizvod) ne može zadovoljiti ničiju potrebu, rad na njoj je beskoristan, tako da takva stvar nema ni vrijednost ni korisnu vrijednost.

Tako, na primjer, u proizvodnji cipela, obuća broja 58 može se proizvesti, ali upitno je da li će pronaći svog kupca kojem će dakle moći zadovoljiti njegove ljudske potrebe. Samim tim ta roba je suvišna i nema upotrebnu vrijednost.

Zamjenjivost – vrijednost prometa robe

Vrijednost prometa robe znači njegovu zamjenjivost. Vrijednost prometa izražava se kao kvantitativni omjer, odnosno kao udio u kojem se upotrebna vrijednost jedne vrste robe zamjenjuje za upotrebnu vrijednost druge vrste robe. Razmjenjivost robe je promjenljiva kategorija zbog promjenljivosti uslova proizvodnje robe koja se razmenjuje. Vrijednost robe na tržištu izražava se u obliku vrijednosti prometa.

DRUGI UPRAVO ČITAJU