back to top

“Adriatic Metals” ulaže milione američkih dolara: Vareš postaje okosnica rudarstva u BiH


“Adriatic Metals” Ulaže Milione Američkih Dolara: Vareš Postaje Okosnica Rudarstva U Bih

Vareš će zauvijek biti upamćen po svojoj prošlosti rudarskog mjesta i bogatom nasljeđu mineralnih resursa.

No, danas Vareš stoji pred iznimno svijetlom budućnošću zahvaljujući projektu koji će, prema riječima stručnjaka, transformirati ovu regiju i cijelu zemlju.

Veliki značaj

Projekt istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa u Varešu kompanije „Adriatic Metals“ dobio je status projekta od posebnog značaja za BiH u martu ove godine.

Ovo nije samo puko priznanje, to je znak ogromnog značaja ovog projekta za ekonomiju zemlje, kako u kontekstu doprinosa od 25 posto ukupnih direktnih stranih ulaganja u 2022. godini tako i predviđenog doprinosa rastu BDP-a od dva posto.

„Adriatic Metals“ nije štedio resurse kako bi ostvario svoju viziju. Dosad su uložili nevjerovatnih 189 miliona američkih dolara u projekt istraživanja i eksploatacije srebra, cinka i olova u ovom području. A ta predanost samo raste jer su nedavno najavili dodatno ulaganje od 32 miliona dolara za proširenje i ubrzanje programa istraživanja.

Generalni direktor „Adriatic Metals BiH“ Pol Kronin (Paul Cronin) optimistično najavljuje početak proizvodnje u oktobru 2023. godine, s nadom da će prve koncentrate isporučiti već u novembru.

Dodatno, projekt „Vareš“ ima potencijal preokrenuti trgovinski bilans Bosne i Hercegovine već 2024. godine, prvi put od stjecanja nezavisnosti 1992. godine. „Adriatic Metals“ je finansirao i rekonstrukciju željezničke pruge, koja će nakon 20 godina ponovo povezati Vareš i Luku Ploče, koja će biti izvozna tačka za ovu kompaniju, a elektrifikacija, koju će finansirati država BiH, prugu će osposobiti za putnički prijevoz.

Svjetska mapa

Riječ je o projektu koji vareški kraj i Bosnu i Hercegovinu stavlja na svjetsku mapu rudarstva 21. stoljeća. Uporedo s razvojem projekta „Vareš“, kompanija je inicirala niz projekata ka održivom razvoju ove lokalne zajednice.

– Naš cilj nije samo realizacija projekta već stvaranje pozitivnog nasljeđa. Smatramo da smo snažni onoliko koliko je snažna i zajednica u kojoj živimo i radimo. Naš projekt u Varešu osigurava održiv prosperitet svih zajednica u blizini rudnika – objašnjava Kronin.

Da se Vareš ponovno izgradi

Predsjednica Odbora za odnose s lokalnom zajednicom, čije je osnivanje inicirala kompanija „Adriatic Metals“, profesorica Jasmina Šijak naglašava kako ovo tijelo radi na koordiniranoj zaštiti interesa ljudi koji žive i žele nastaviti živjeti u Varešu, ali i kompanije.

– Naš cilj je da se Vareš ponovno izgradi i obnovi, da se otvori ka svijetu i budućnosti, da naš razvoj bude održiv i u tom smislu je važnost ove kompanije presudna. Pozitivne promjene su vidljive. Bilježimo rast zaposlenosti, veću kupovnu moć, veću ekonomsku sigurnost, novi život – dodaje Šijak. 


pressmediabih.com

DRUGI UPRAVO ČITAJU