back to top

Addiko Banka dd

Addiko Banka dd u Bosni i Hercegovini je sačinjena od dvije Addiko Banke sa sjedištem u Sarajevu i Banjaluci.

Mreža Addiko banke danas obuhvata preko 30 poslovnica te više od 50 bankomata,  nudeći finansijske proizvode i usluge pravnim licima, javnim institucijama i građanima.

Obe banke su dio Addiko Grupe koja je specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Addiko Grupa

Addiko Grupa sastoji se od Addiko Bank AG, potpuno licencirane matične banke registrovane u Beču u Austriji, koja je izlistana na bečkoj berzi i regulisana od strane austrijskog tijela za finansijska tržišta, te njenih šest podružnica, koje su registrovane, licencirane i posluju u pet zemalja centralne i jugoistočne Evrope: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dvije banke), Srbija i Crna Gora.

Addiko Banka Dd
Addiko Banka dd

Addiko Grupa na dan 31.03.2019, u svojih šest podružnica, opslužuje oko 828.000 klijenata, pomoću mreže od 197 poslovnica te kanala modernog i digitalnog bankarstva.

Addiko Bank AG upravlja svojim podružnicama pomoću grupnih strategija i politika te kontrolira  i upravlja likvidnim rezervama Addiko Grupe.

Addiko Grupa repozicionirala se kao specijalista za potrošačko kreditiranje i mala i srednja preduzeća, s fokusom na razvoj poslovanja i aktivnosti kreditiranja i plaćanja (glavni ciljevi) te ponudom gotovinskih kredita za klijente i kredita za mala i srednja preduzeća, koji se osiguravaju iz depozitnog poslovanja.

Vlasničku strukturu Addiko Grupe možete pogledati ovdje.

Addiko Banka dd kontakt:

Puni naziv: Addiko Bank d.d.

Sjedište: Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo

Telefon: + 387 (0)33 755 755

Telefaks: + 387 (0)33 755 855

E-mail: info.fbih@addiko.com

Web: www.addiko-fbih.ba

SWIFT: HAABBA22

Broj transakcionog računa: 3060210000021348

Matični broj:  65-02-0003-16 (stari broj: 1-10164 )

Kantonalni sud Sarajevo

JIB: 4227149610005

PDV: 227149610005

Addiko banka Kontakt centar

Telefon: +387 (0) 33 866 666

E-mail: info.fbih@addiko.com

Call centar Tima naplate

Telefon: + 387 (0)033 866 999

Addiko Banka Hitni pozivi za platne kartice

Radi sprječavanja moguće zloupotrebe, izgubljenu ili ukradenu Karticu Vi kao  korisnik ste dužni odmah prijaviti u bilo koju poslovnicu Banke ili na telefon +387(0)36 444 234,  +387 (0) 33 866 666  ili u najbližu banku koja ima VISA oznaku.

Svaka banka članica VISA sistem obavezna je primiti prijavu o izgubljenoj/ukradenoj Kartici bez obzira na to koja je banka izdavatelj kartice. Ako sumnjate da je Kartica ukradena o tome treba da obavijestite policiju.

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU