back to top

3,9 MILIONA KM ZA MINERALNA ĐUBRIVA, NAVODNJAVANJE, OROŠAVANJE, ZASJENJIVANJE

U okviru projekata koje u BiH finansira Evropska unija (EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery), 21. septembra je objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Na ovaj način nastoji se doprinijeti ublažavanju negativnog poremećaja na tržištu repromaterijala tokom 2022. godine na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, te ublažavanju klimatskih promjena, optimizaciji operativnih troškova, održavanju produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti ovog sektora u BiH, kao i stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište.

Interventna mjera podrške će biti realizirana kroz finansijsku podršku za nabavku mineralnih đubriva i sistema za navodnjavanje i orošavanje, te za podršku nabavke sistema za zasjenjivanje.

Ko se može prijaviti?

Prihvatljivi podnosioci prijava na ovaj javni poziv su mikro, mala i srednja preduzeća i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave proizvodnjom i/ili preradom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda.

3,9 Miliona Km Za Mineralna Đubriva, Navodnjavanje, Orošavanje, Zasjenjivanje
Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 25 posto 

Na raspolaganju je 3,9 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do maksimalno 300.000 KM, odnosno 1.500 KM do 15.000 KM po jednom kooperantu. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 25 posto ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Prijave se mogu podnijeti od 03. oktobra do 12. oktobra ove godine.

Kako se prijaviti?

Prije nego otpočnete proces prijave, pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave. Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava Javni poziv koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje u bilo kojem drugom formatu nije prihvatljivo i takve prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prva online informativna sesija bit će održana 26. septembra, sa početkom u 10.00 sati, putem Facebook stranice projekta EU4AGRI.

Pored toga u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u osam (8) gradova BiH, Bihać, Brčko, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Bugojno i Trebinje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta klikom ovdje, u periodu od 03.10.2021. do 12.10.2022. godine.

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku BiH u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije Covid-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Evropska unija izdvojila je 28 miliona eura.

Prateću dokumentacija za prijavu na javni poziv preuzmite ispod teksta ili na stranici EU4AGRI.

Objava 3,9 MILIONA KM ZA MINERALNA ĐUBRIVA, NAVODNJAVANJE, OROŠAVANJE, ZASJENJIVANJE pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU