Otkrivamo tajne usješnih biznisa!

    Ergonomija

    0

    Znanstvena disciplina (znanost o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt.

    To nije neovisna znanost nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom, itd.).

    Proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela.