back to top

Vladine institucije u bankama imaju preko 3 milijarde i 338 miliona KM

Depoziti stanovništva na dan 30.06.2022. godine iznose 10,3 milijarde KM. Najveće učešće u sektorskoj strukturi depozita imaju depoziti stanovništva sa 47,6 posto i njihovo učešće je smanjeno za 3,5 procentnih poena u odnosu na kraj 2021. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

S druge strane, rast depozita sa 30.06.2022. godine u odnosu na kraj 2021. godine ostvaren je kod depozita vladinih institucija za 737,7 miliona KM ili 28,4 posto, depozita javnih preduzeća za 46 miliona KM ili 2,8 posto, depozita privatnih preduzeća za 65,7 miliona KM ili 1,5 posto, depozita bankarskih institucija za 77,8 miliona KM ili 22,4 posto i kod ostalih depozita za 60,2 miliona KM ili 10,7 posto.

“Direktna veza promjene nivoa depozita stanovništva sa depozitima u određenim segmentima privrede, na nivou sistema, nije opravdana. Također, značajne efekte mogu imati i raspoređivanja novca unutar bankarskog sistema ili transferi sa računa CBBiH, a koji mogu biti vezani za raspolaganje sredstvima i fondovima u nadležnosti državnih institucija“, kazali su iz Agencije za bankarstvo FBiH za Akta.ba.

Depoziti

 

Smanjenje depozita sa 30.06.2022. godine u odnosu na kraj 2021. godine zabilježeno je kod depozita nebankarskih finansijskih institucija za 7,4 miliona KM ili 0,9 posto i kod depozita stanovništva za 554 miliona KM ili 5,1 posto.

Finansiranje u vidu depozita bankarskih grupa prisutno je u osam banaka u FBiH, tako da se 79 posto ukupnih depozita bankarskih institucija odnosi na depozite bankarskih grupa.

Valutna struktura depozita na dan 30.06.2022. godine promijenjena je u odnosu na kraj 2021. godine u pogledu povećanja učešća depozita u domaćoj valuti sa 67,6 posto na 69,1 posto i smanjenja učešća depozita u stranoj valuti sa 32,4 posto na 30,9 posto. Depoziti u domaćoj valuti iznose 14,9 milijardi KM i povećani su za iznos od 616,8 miliona KM ili 4,3 posto u odnosu na kraj 2021. godine, dok depoziti u stranim valutama iznose 6,7 milijardi KM i smanjeni su za iznos od 190,8 miliona KM ili 2,8 posto u odnosu na kraj 2021. godine.

Vladine Institucije U Bankama Imaju Preko 3 Milijarde I 338 Miliona Km

Struktura depozita, prema porijeklu deponenata, sa 30.06.2022. godine u odnosu na kraj 2021. godine, je sljedeća: sredstva rezidenata iznose 20,9 milijardi KM i imaju učešće od 96,8 posto (povećanje za 0,2 procentna poena), a depoziti nerezidenata iznose 0,7 milijardi KM, što je 3,2 posto ukupnih depozita (smanjenje za 0,2 procentna poena).

Štedni depoziti na dan 30.06.2022. godine iznose 9,9 milijardi KM i smanjeni su za 550 miliona KM ili 5,3 posto u odnosu na kraj 2021. godine.

Smanjenje štednje stanovništva nastalo je kao posljedica dešavanja izazvanih ruskom invazijom na Ukrajinu, aktualne geopolitičke situacije, te inflatornih pritisaka.

Štednja

Trend štednje stanovništva 

Pored toga, promjene nivoa i strukture depozita stanovništva na nivou bankarskog sistema u tekućoj godini su potaknute događajima koji se vežu za jednu banku koja je bila izložena dodatnim eksternim rizicima u prvom kvartalu.

“U drugom kvartalu 2022. godine okončan je postupak restrukturiranja ove banke. U trećem kvartalu 2022. godine nastavlja se rast depozita stanovništva na nivou bankarskog sistema u FBiH tako da je ukupna razlika u odnosu na kraj 2021. godine smanjena na 333 miliona KM. Djelomično, uvažavajući trenutnemakroekonomske okolnosti, visoku stopu inflacije uz niske kamatne stope na depozite, dio građana se odlučuje na druge oblike investiranja i raspolaganja novcem što bi u ovom trenutku bio dominantan razlog usporenijeg rasta depozita stanovništva”, pojasnili su iz Agencije za bankarstvo FBiH za Akta.ba.

S obzirom da se u prvih devet mjeseci tekuće godine bilježi značajan rast nivoa depozita privrede, javnih preduzeća i državnih institucija, iz Agencije procjenjuju da je, pored otežavajućih ekonomskih prilika, primjetna pojačana aktivnost privrede, te da na ukupne depozite efekte imaju i povećani javni prihodi.

Napominju da ukupno stanje i promjene u strukturi depozita ne ukazuju na dodatne rizike u ovom trenutku.

Objava Vladine institucije u bankama imaju preko 3 milijarde i 338 miliona KM pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU