back to top

Visoka škola CEPS Kiseljak/ Moderan studij zdravstva put do sigurnog posla

Izabrati studij ne znači izabrati tek zanimanje, već način života, zato ga treba pažljivo birati.

Početak studiranja je razdoblje promjena koje vode razvoju karijere, otvaranju novih mogućnosti, upoznavanju novih životnih situacija, ali su popraćene većim izazovima, naporima i odricanjima. Studijski program Zdravstvene studije na akreditiranoj Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku je jedan od najpoželjnijih studijskih programa koji ove godine žele upisati budući studenti. Navedeni studijski program se sastoji od četiri studijska smjera, a to su:

  • Sestrinstvo,
  • Fizioterapija,
  • Sanitarni inženjering i
  • Gerijatrija.

Nastava se izvodi na prvom ciklusu studija i rezultira sa 180, odnosno 240 ECTS bodova. Studij traje tri i četiri godine, a izvodi se kao redovni i vanredni. Studijski program je usklađen sa zahtjevima Bolonjskog procesa i prepoznat je u prostoru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Izbor jednog od četiri navedena smjera, dobra je odluka studenata.

Visoka Škola Ceps Kiseljak/ Moderan Studij Zdravstva Put Do Sigurnog Posla
Visoka škola CEPS Kiseljak/ Moderan studij zdravstva put do sigurnog posla 1

Predavanja drže priznati stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Naglasak se stavlja na izgradnju ličnih karakteristika svakog studenta kao što su praktičan rad, iskustvo u stvarnom radnom okruženju, sklonost timskom radu, razvijanje komunikacijskih vještina, fokus na rješavanju problema, itd. Uspješna i kontinuirana interakcija između nastavnika i studenata je temelj uspešnog i efikasnog učenja. Nastavno osoblje CEPS-a je na raspolaganju studentima za sva pitanja uživo na predavanjima, konsultacijama u dogovorenim terminima i elektronskim putem.- Tekst se nastavlja nakon oglasa –

Nastavni plan i program

Savladavanjem nastavnog plana i programa iz smjerova: sestrinstva, sanitarnog inženjerstva, fizioterapije i gerijatrije studenti stiču ne samo odgovarajuća znanja vezana za teorijsko razumijevanje predmeta, već također i specifične vještine odnosno sposobnosti i kompetencije vezane za praktičnu i operativnu primjenu tih znanja, te vještine neophodne za sticanje odgovarajućih profesionalnih kvalifikacija studenata.

Predavanja i vježbe u sklopu studija prilagođena su i zaposlenim osobama koje zbog svojih profesionalnih obaveza nisu u mogućnosti redovno pohađati nastavu. Vanrednim studentima su omogućene i individualne konsultacije uz mentorstvo, a nastavu je moguće pratiti i putem online softverske podrške.

Studenti koji su završili studij na CEPS-u zapošljavaju su u renomiranim ustanovama i kompanijama. Zadatak zaposlenika CEPS-a je da pomognu studentima svojim stručnim i naučnim kompetencijama te ljudskim osobinama da što kvalitetnije i uspješnije dođu do cilja.

Upisi

Ako ste u potrazi za jedinstvenim obrazovnim iskustvom, kojim ćete steći znanje i vještine koje su potrebne za uspjeh u poslovnom svijetu, studijski program Zdravstvene studije je idealan odabir. Uz male studentske grupe i uz veliku akademsku i administrativnu podršku, možemo jamčiti lični i savremeni pristup obrazovanju svakom našem studentu.

Na studij se mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inostranstvu, nakon izvršene nostrifikacije, osobe koje imaju završenu višu školu zdravstvene struke, te prelaznici sa drugih visokoškolskih institucija.

DRUGI UPRAVO ČITAJU