back to top

VELIKA INVESTICIJA U NAŠOJ ZEMLJI: U BiH se gradi najsavremenija farma u regionu, roboti će musti krave


Velika Investicija U Našoj Zemlji: U Bih Se Gradi Najsavremenija Farma U Regionu, Roboti Će Musti Krave

To će biti prva novoizgrađena farma u BiH u kojoj će biti postavljeni roboti za mužu

Novi objekt farme Marena u Posušju, bit će najsavremeniji u ovom dijelu Evrope. Moderna oprema, uključujući robote za mužu te madrace za krave, je nabavljena i čeka izgradnju objekta, odnosno građevinsku dozvolu.

“To će biti prva novoizgrađena farma u BiH u kojoj će biti postavljeni roboti za mužu. U našoj zemlji ima nekih farmi u Republici Srpskoj, gdje su oni nadograđivani u postojeće objekte”, rekao je za AgroklubMario Mitar, farm menadžer.

Riječ je o njemačkoj GEA stajskoj opremi, od kojih su ranije nabavili i trenutno izmuzište, riblju kost kao i prateću opremu. Tri robota bit će postavljena u novoj farmi, a mužnja će se tako vršiti tokom cijelog dana.

“Automatski se selektiraju one koje idu na mužu, krave imaju čipove i same idu prema robotu kada žele, s tim da i robot preko sistema dobija naredbu da li to grlo podliježe muži u tom momentu, kako ne bi muzao one za koje nema potrebe”, pojašnjava Mitar.

Jedan robot, kako je dodao, muze 60 krava dnevno, te oni u novom objektu planiraju ovom sistemu prilagoditi 180 grla. Investicija nije nimalo jeftina, no ova farma je dio MCI korporacije, koja je odlučila uložiti sredstva za modernizaciju.

“Sami roboti koštaju oko 500 hiljada eura”, dodaje sagovornik koji se nije upuštao u procjenu kompletnih troškova gradnje, budući da je zadužen za brigu o kravama.

Na farmi Morena je 250 muznih grla, od toga je 200 na muži i 50 u suhostaju. Većina je pasmine simental, njemačke i češke.

“Imamo i francusku monbeljar. Uvezli smo 30 junica, one su sad oteljene i krenule su s mužom. Što se tiče prve laktacije bolje su od simentalki, budući da one tek drugom i trećom laktacijom dostižu svoj kapacitet. Bit ćemo zadovoljni ako sada bude 8.000 litara, a kasnije se nadamo da će ići iznad 9.000 litara”, kaže Mitar.

Što se tiče konstitucije monbeljar više liče na holstein, elegantnije su, dodaje. U savremenom objektu farme, kako kaže, ništa neće biti prepušteno slučaju, sve će biti automatizirano, od ishrane do muže. Kada dobiju potrebnu dokumentaciju radovi bi trebali biti završeni u roku od tri do četiri mjeseca.

“Objekt je otvoren sa strana, samo krovna konstrukcija će se graditi, a pod će biti betonski. Klima je ovdje malo blaža, pa nema potrebe zatvarati strane. Na ležište krava će biti postavljeni madraci, tako da će im biti ugodno za ležanje”,zaključuje Mitar.


pressmediabih.com

DRUGI UPRAVO ČITAJU