back to top

Uspješna sezona grijanja bez obzira na turbulencije energetskog tržišta

Kazao je to direktor Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Sarajevogas” Edis Baković koji je sumirao postignute rezultate u  dvogodišnjem periodu od uspostavljanje nove uprave preduzeća.

Podsjeća da je nova uprava imenovana u vrijeme kulminacije pandemije koronavirusa, koja je dramatično uticala na globalnu, ali i lokalnu, nacionalnu ekonomiju.

Osim toga, ističe da je na funkcioniranje preduzeća uticalo i niz drugih faktora poput prelaska dobavljača gasa na “Turski tok”, usljed čega je Sarajevogas bio suočen s novim okolnostima u snabdijevanju prirodnim gasom.

Pojašnjava da je to bio prvi put da su ograničene maksimalne dnevne količine gasa koje mogu biti isporučene Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Sarajevogasu kao najvećem potrošaču. Ova promjena je bila izuzetno izazovna za poslovanje Sarajevogasa.

“Veoma visoke temperature zraka, nekarakteristične za sezonu grijanja u Kantonu Sarajevo, također su imale uticaja na realiziranu isporuku prirodnog gasa od 141.653.663 Sm3 u 2022. godini, a time i na poslovanje preduzeća, a tu su i vanredni radovi dobavljača gasa na prijemnoj stanici u Zvorniku”, podsjetio je direktor.

Ipak, kaže da je uspješno osigurana uredna isporuka prirodnog gasa, kao i sve funkcije održavanja, upravljanja i kontrole kompletnog gasnog i poslovno tehničkog sistema što je bilo moguće zahvaljujući dobroj pripremi u ovome segmentu, još prije početka sezone grijanja, kada su izvršene analize i projekcije za eventualne krizne situacije.

Dodaje da je Sarajevogas uspješno komunicirao s najvećim potrošačem, KJKP “Toplane-Sarajevo”, nastavljene su i aktivnosti na izgradnji distributivne gasne mreže, akcentiran je značaj kontinuiranog unapređenja svih parametara gasnog sistema, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat, a stepen naplate redovnih potraživanja zadržan je na visokom nivou od 97,71 posto.

Svi bi trebali dati svoj doprinos zaštiti životne okoline, posebno u Sarajevu gdje se u zimskim mjesecima gotovo svakodnevno bilježe visoke koncentracije zagađujućih materija u zraku, smatra direktor Sarajevogasa, a to preduzeće svoj doprinos realizira urednim obavljanjem osnovne djelatnosti.

Baković još jednom podsjeća kako su emisije koje nastaju pri sagorijevanju prirodnog gasa daleko manje od emisija čvrstih i tečnih goriva, što je važno za poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo.

“Sarajevogas je osnovan 1975. godine, odlukom gradskih vlasti, s ciljem zaštite, prije svega zdravlja građana Sarajeva koje je bilo ugroženo, sa značajnim brojem oboljenja respiratornih organa, naročito u zimskim mjesecima zbog visoke koncentracije zagađujućih tvari u zraku”, podsjetio je Baković.

Izdvojio je nekoliko ključnih realiziranih projekata u prethodnom periodu od kojih je jedan izrada idejnog projekta solarne elektrane na krovu PTO Butila čijom realizacijom će se omogućiti proizvodnja električne energije za vlastite potrebe, a dok će se višak proizvedene energije moći plasirati na tržište ili što je još važnije koristiti za proizvodnju zelenog hidrogena.

“U procesu dekarbonizacije kojem teži cijeli svijet važno je istaći da je prirodni gas gorivo koje izaziva emisije CO2 i bez obzira što lokalno ne utiče na zagađenje okoliša, ima uticaja na globalno zagrijavanje. Hidrogen je prepoznat kao ekološko gorivo koje bi u budućnosti trebalo da zamijeni prirodni gas”, zaključio je direktor Sarajevogasa Edis Baković.

Objava Uspješna sezona grijanja bez obzira na turbulencije energetskog tržišta pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU