back to top

USKOK i policija objavili detalje: Šteta u Ini veća od milijardu kuna!

Policija se oglasila o velikoj akciji u sklopu koje je uhićeno više osoba, a tiče se izvlačenja novca iz INA-e.

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u sjedištu, Služba Zagreb, Služba Split i Služba Osijek su po nalogu i u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija i Uredom za sprječavanje pranja novca, proveli kriminalističko istraživanje nad pet osoba (47-, 44-, 53-, 75-godišnjak i 59-godišnjakinja) i jednim trgovačkim društvom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi ovlasti u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja te kaznenih djela pranja novca.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja da je 47-godišnjak, u svojstvu odgovorne osobe naftne kompanije, potom trgovačkog društva za opskrbu plinom te nadzornog odbora trgovačkog društva za distribuciju i opskrbu plinom, od lipnja 2020. do kraja kolovoza 2022., u dogovoru sa 44-godišnjakom kao članom i direktorom privatnog trgovačkog društva za trgovanje prirodnim plinom i 53-godišnjakom kao članom tog trgovačkog društva za trgovanje prirodnim plinom te 59-godišnjakinjom kao direktoricom trgovačkog društva za opskrbu plinom i 75-godišnjakom, pribavljao značajnu nepripadnu imovinsku korist za sebe i druge, time oštetivši naftnu kompaniju na razlici cijene prirodnog plina.

Naime, sumnja se da je 44-godišnjak, sukladno prethodnom dogovoru s 47-godišnjakom, u ime trgovačkog društva za trgovanje prirodnim plinom ishodio dozvolu neovisne pravne osobe s javnim ovlastima za regulaciju energetskih djelatnosti za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom. Potom su 47-godišnjak, kao odgovorna osoba naftne kompanije i 59-godišnjakinja, kao direktorica trgovačkog društva za opskrbu plinom, u ime svojih društava osigurali prodaju plina kupcu – trgovačkom društvu za trgovanje prirodnim plinom 44-godišnjaka po povlaštenoj cijeni neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu.

Tako kupljeni prirodni plin 44-godišnjak je kontinuirano prodavao inozemnom kupcu društvu po stvarnim tržišnim cijenama. Na taj način je trgovačko društvo u kojem je 44-godišnjak odgovorna osoba ostvarilo prihode od prodaje plina preko 170 milijuna eura, a kumulirana razlika nabavne i prodajne cijene plina iznosila je više od milijarde kuna.

Kako bi se prikrila ostvarena korist 47-godišnjaka, trgovačko društvo 44-godišnjaka je uplatio većinu sredstva od prodaje plina na račune 44-godišnjaka i s njim povezanog društava, te na račune 53-godišnjaka, dok je dio ostao na računu društva. Od tako uplaćenih sredstava, osumnjičenici su dio zadržali za sebe, a najveći dio je prenesen na račun 75-godišnjaka na kojem je 47-godišnjak imao ovlast punomoćnika.

Na opisani način je naftna kompanija oštećena za više od milijardu kuna, dok su 47-, 75-, 44- 53-godišnjak te društvo za trgovanje prirodnim plinom ostvarili nepripadnu imovinsku korist veću od 800 milijuna kuna.

Dio ovako stečenog novca 44-godišnjak je, kako bi neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora, potom prenosio na bankovne račune, a onda i ulagao u kupnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila, te u fondove radi ostvarenja dobiti od takvih ulaganja. Također je 75-godišnjak dio tako stečenog novca uložio u kupnju kuće na području Šibenika. Na taj način su, sumnja se, oprali više od 15 milijuna kuna.

Na opisani način počinjena su kaznena djela zločinačkog udruženja, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja i pranja novca.

Temeljem naloga suda obavljene su pretrage na više adresa na području Zagreba, Šibenika i Vinkovaca tijekom kojih je pronađena poslovna i druga dokumentacija koja se odnosi na naprijed opisane nezakonite radnje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su osumnjičenike predali pritvorskom nadzorniku, a Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta su podnijete odgovarajuću kaznenu prijavu.

Oglasio se i USKOK

Priopćenje je poslao i USKOK:

“USKOK je, na temelju kaznenih prijava PNUSKOK-a i Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, te rezultata suradnje s Uredom za sprječavanje pranja novca, donio rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1975., 1978., 1969., 1963., 1947.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije INA – Industrija nafte d.d. (u daljnjem tekstu: INA) te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije d. o. o. (u daljnjem tekstu: PIS), u cilju pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, uz oštećenje INE, povezao u zajedničko djelovanje II. i III. okr. kao osnivače VI. okr. trgovačkog društva, te IV. okr. direktoricu PIS-a i V. okr., svog oca, pri čemu je, direktno ili posredstvom PIS-a, prirodni plin kojim raspolaže INA prodavao VI. okr. društvu po cijenama znatno ispod tržišne cijene, radi ostvarenja i podjele zarade od daljnje prodaje tog plina inozemnom kupcu po tržišnim cijenama.

U realizaciji plana, I. okr. je odredio da II. okr. u ime VI. okr. društva ishodi od HERA-e dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom, što je II. okr. i učinio. Potom je I. okr. povezao II. okr., kao osnivača i direktora VI. okr. društva kao kupca, s IV. okr., direktoricom PIS-a kao prodavatelja plina koji je PIS dobavljao isključivo od INE u kojoj je I. okr. direktor. Zatim je, koristeći svoje ovlasti u upravljanju procesima nabave i prodaje prirodnog plina u INI, te svjestan očekivanog rasta cijena prirodnog plina u 2021., tijekom 2021. i 2022. dnevnu količinu plina koju je dogovorio sa II. i IV. okr. alocirao na PIS radi daljnje prodaje VI. okr. društvu, a od prosinca 2021. dio dogovorene količine plina prodavao je VI. okr. društvu i neposredno od INE, kako bi prikrio da značajne količine prirodnog plina INE usmjerava prema VI. okr. društvu po iznimno niskim cijenama. Pritom je cijena plina pri prodaji VI. okr. društvu bila fiksna i uvijek je iznosila 19,46 eura/MWh, bez ugovaranja zaštitnih klauzula i neovisno o promjenama cijene plina na energetskom tržištu, iako je I. okr. znao da VI. okr. društvo do tada uopće nije poslovalo, nije ostvarivalo prihode u bilo kakvoj poduzetničkoj djelatnosti, a osobito ne u djelatnosti trgovine plinom.

Tako kupljeni plin su putem VI. okr. društva kontinuirano prodavali inozemnom kupcu na relevantnim platformama za trgovinu plinom i to po tržišnim cijenama, u rasponu do 210,26 eura/MWh, na koji način je VI okr. društvo ostvarilo priljeve od prodaje plina od ukupno najmanje 171.251.224,78 eura, odnosno 1.288.602.827,61 kuna. S obzirom na to da su troškovi VI. okr. društva za tako kupljeni plin u 2021. i 2022. iznosili 242.140.032,09 kuna, kumulirana razlika nabavne i prodajne cijene plina iznosila je ukupno najmanje 1.046.462.795,52 kuna.

Kako bi prikrili kontinuirano usmjeravanje najvećeg dijela ostvarene koristi na račune pod njegovom kontrolom, I. okr. je s II., III. i V. okr. dogovorio da će III. okr. za nagradu preuzeti dio osnivačkih udjela u VI. okr. društvu te na svoj račun primati prijenose novčanih sredstava sa računa tog društva, dok će V. okr., otac I. okr., dati na raspolaganje svoje račune i pritom preuzeti ovlasti punomoćnika po računu III. okr. s kojeg će svaki mjesec prenositi novčana sredstva u korist svog računa, po kojem je opunomoćen I. okrivljenik. Tako je, po nalozima II. okr., s računa VI. okr. društva na njegove račune prenesena dobit u iznosu od najmanje 102.263.712,01 kuna, kao i na račune sa njim povezanog društva u iznosu od 13.798.552,48 kuna, te na račun III. okr. iznosu od najmanje 541.395.385,14 kuna, od čega je III. okr. za sebe zadržao najmanje 68.923.061,34 kuna. Preostala sredstva s njegovog računa u iznosu od najmanje 472.472.323,80 kuna prenesena su na račun V. okr., na čiji račun je prenesen i iznos od 9.619.298,67 kuna od sredstava prenesenih na račun II. okr., sve kao iznos imovinske korist koja pripada I. okr., dok je iznos od najmanje 204.394.000,97 kuna ostao na računu VI. okr. društva.

Slijedom navedenog, INA u kojoj je I. okr. direktor oštećena je za najmanje 1.046.462.795,52 kune, a okrivljenici i okrivljeno društvo su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 848.053.098,12 kuna, i to I. okr. u iznosu od najmanje 482.091.622,47 kuna, II. okr. najmanje 92.644.413,34 kuna, III. okr. najmanje 68.923.061,34 kuna, a VI. okr. društvo najmanje 204.394.000,97 kuna.

Osim toga, II. okr. je u razdoblju od lipnja 2020. do kraja kolovoza 2022., u Zagrebu i Biogradu, znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih počinjenjem opisanih kaznenih djela, naložio prijenos tih sredstava na bankovne račune te je potom ta sredstva prenosio među više bankovnih računa, te je ukupno 14.374.465,76 kuna i 1.659.000,00 eura ulagao u kupnju i opremanje nekretnina, kupnju vozila i fondove radi ostvarenja dobiti od takvih ulaganja, sve kako bi tako stečenim sredstvima zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora.

Također je V. okr., u razdoblju od početka rujna 2021. do 21. listopada 2021., znajući za nezakonito porijeklo novčanih sredstava pribavljenih počinjenjem opisanih kaznenih djela i kako bi tako stečenim sredstvima zametnuo trag i neistinito prikazao da proizlaze iz zakonitog izvora, na području Šibenika uložio 150.000,00 eura u stjecanje kuće, na svoje ime i ime svoje supruge kao suvlasnice, radi njezina korištenja u obavljanju smještajno-turističke djelatnosti te ostvarenja daljnje zarade.

Ured za sprječavanja pranja novca je temeljem zahtjeva ovog Ureda izdao naloge za privremenim zaustavljanjem izvršenja sumnjivih transakcija na većem broju računa okrivljenika i s njima povezanih osoba, na koji način su blokirana novčana sredstva u iznosu od 569.119.701,94 kuna i 33.243.285,41 eura. Ured će predložiti sudu donošenje privremenih mjera osiguranja oduzimanja nezakonito pribavljene imovinske koristi.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.”

Biznis.ba / N1

biznis.ba

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU