back to top

Telemach BH: Konkurencijsko vijeće odbija da sprovede odluku najviše sudske instance u BiH

Konkurencijsko vijeće je protivzakonito odobrilo stvaranje monopola Telekomu Srbija u entitetu Republika Srpska akvizicijom svih većih operatera u ovom bh. entitetu, odbijajući zahtjev Telemacha da učestvuje u tom postupku. Nakon što je Sud BiH svojom posljednjom odlukom po tužbama Telemacha poništio odluke Konkurencijskog vijeća i dozvolio učešće Telemacha u postupcima dokazivanja nezakonitosti koncentracije Mtela i svih većih operatera u RS, nalažući Konkurencijskom vijeću da obnovi postupke, Konkurencijsko vijeće je bilo dužno da iz početka obnovi sve postupke utvrđivanja nezakonitosti koncentracija kojima se stvara monopol Mtela.

Obavještavamo javnost i građane da Konkurencijsko vijeće nastavlja da krši zakon i ne postupa po odlukama Suda BiH kao jedinog nadležnog za rješavanje ovih pravnih pitanja, čime nanosi štetu poslovanju kompanije Telemach BH i svim građanima Bosne i Hercegovine, jer i dalje ne postoji odluka o preispitivanju provedenih koncentracija (akvizicija) operatera Mtel nad kompanijama Blicnet, Elta Kabel i Telrad Net.

Zbog nepoštovanja odluke Suda BiH podsjećamo da nadležni organi i pojedinci u Konkurencijskom vijeću podliježu krivičnoj odgovornosti. Ovo su nesporne činjenice, a svi pokušaji da se sprečavanje obnove i budućeg učešća Telemacha kao strane u postupku koja će dokazivati monopol Telekom Srbija predstave u javnosti kao «pobjeda Telekoma Srbija nad Telemachom» ne samo što su neistiniti, već predstavljaju obmanu građana i direktno kršenje zakona.

Naime, različiti portali su dana 26. decembra 2021. godine objavili tekstove pod naslovima  Sukob giganata: Pobjeda Telecoma Srbije nad Telemachom u BiH, a koji su zasnovani na netačnim informacijama i imaju za cilj narušavanje poslovnog ugleda Telemacha.

U tim tekstovima, osim ukoliko nisu u pitanju plaćeni PR oglasi pa zato sadrže neistine, nema niti relevantnih činjenica niti tačnih informacija i zato ih sada objavljujemo u interesu javnosti. 

Konkurencijsko vijeće je u proteklim godinama odobrilo koncentracije Mtela nad alternativnim operaterima u RS-u, stvarajući time monopolističko tržište na tom području (ne samo na tržištima fiksne i mobilne telefonije, nego i na tržištima pružanja usluga interneta i pay-TV u Republici Srpskoj, što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi), što je potpuno protivno razlozima zbog kojih je Konkurencijsko vijeće uopće osnovano kao institucija. Tako danas najveći broj korisnika u RS uopće nemaju mogućnost alternativnog izbora operatera, obzirom da usluge pružaju samo operateri Telekoma Srbije koji posluju u Bosni i Hercegovini (Mtel, Blicnet, Telrad Net, Elta Kabel). Dozvoljavajući takvo stanje na tržištu, Konkurencijsko vijeće je postupilo protivno osnovnim pravilima prava konkurencije i zaštite potrošača, a koju podrazumijevaju konkurentnost na tržištu i takmičenje u pružanju što kvalitetnijih usluga za što manje cijene.

Zbog mnogobrojnih povreda zakona u postupcima koncentracija Mtela, Telemach BH je osporavao sve odluke donesene od strane Konkurencijskog vijeća BiH i to pred Sudom Bosne i Hercegovine kao isključivo nadležnim sudom za rješavanje tih pravnih pitanja. Odluke Suda Bosne i Hercegovine po tužbama Telemacha su uvažile sve tužbene zahtjeve i poništile odluke Konkurencijskog vijeća, te priznale status stranke Telemachu u postupku ocjene koncentracije Mtela.

Telemach BH poziva nadležno Tužilaštvo BiH da reaguje na davno podnijete krivične prijave podnijete od strane Telemacha protiv odgovornih članova Konkurencijskog vijeća BiH koji su kršili zakon.

I posljednjim odbijanjem da postupi u skladu sa obavezujućim presudama Suda BiH, Konkurencijsko vijeće BiH nastavlja do sada nečuvenu praksu prema kojoj organi uprave odbijaju da postupe po odlukama najviše sudske instance u državi, te Telemach BH i ovim putem poziva nadležne organe na provedbu istrage u ovakvim slučajevima i zaštitu načela pravne sigurnosti. Odobravanje ovakve prakse može imati dalekosežne i vrlo negativne implikacije.

DRUGI UPRAVO ČITAJU