back to top

Rast cijena građevinskog materijala utiče na povećanje troškova pri realizaciji poslova

Zbog konstantnog povećanja cijena repromaterijala na svjetskom tržištu, građevinska preduzeća u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa izazovima u poslovanju, a jedan od njih je nemogućnost realizacije preuzetog posla po ranije ugovorenoj cijeni.

 

Stoga je Vanjskotrgovinska komora BiH (VTK BiH) zajedno sa privrednim komorama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH danas organizovala okrugli sto o temi “Regulisanje ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda”.

Građevinski sektor u BiH prilikom poslovanja sa organima vlasti, kao ugovornim organima koji finansiraju radove iz javnih sredstava, u obavezi je primjenjivati Zakon o javnim nabavkama, koji je u odnosu na građevinski sektor, kako je rekao predsjednik VTK BiH Zdravko Marinković, dosta nepovoljan budući da se radi o zakonskim odredbama koje ne dozvoljavaju promjenjivost cijena.

– Sve to naš građevinski sektor stavlja u vrlo nepovoljan položaj budući da se radi o dugom vremenskom roku od potpisivanja ugovora do okončanja njegove realizacije. Trenutno su i vrlo nepovoljni ekonomski uslovi kada inflacija posebno na negativan način utiče i na visinu cijena materijala koji se ugrađuju – dodao je Marinković.

Dobra okolnost, prema njegovim riječima, jeste što je u parlamentarnoj proceduri izmjena Zakona o javnim nabavkama i očekuje se da će zakon biti usvojen i da će omogućiti da se promjeni odredba koja govori o nepromjenjivosti cijene.

Ernes Đelmić je, govoreći uime grupe građevinskih firmi, naglasio da su još prošle godine pokušali raznim dopisima sugerisati da enormni rast cijena građevinskog materijala, armature, stolarije, svih materijala, kao i radne snage i goriva utiče na povećanje troškova pri realizaciji poslova.

Dodao je da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica organizovalo sastanak u Sarajevu prije 20-ak dana i pokrenulo inicijativu prema Vladi FBiH i prema Vijeću ministara BiH, a sve u cilju korekcije cijene radova koji se izvode.

– Mi smo konsultovali advokate i pravne savjetnike i svi su mišljenja da Zakon o javnim nabavkama vrijedi sve dotle dok se ne potpiše ugovor, a od trenutka potpisa ugovora ide Zakon o obligacionim donosima, u kojem određeni članovi govore da se mora priznati razlika u cijenama, ali preko određenog procenta. Zahvaljujemo se VTK što je uvidjela problem i da zajednički pokušamo doći do rješenja koji će zadovoljiti investitore, a i nas izvođače – dodao je Đelmić.

Kad se sve uzme u obzir, u zavisnosti od strukture projekta i materijala koji se koristi, kako je procjenio Đelmić, procenti se razlikuju, ali su cijene minimum porasle 30 posto, pa i više.

Predsjednik Područne privredne komore Istočno Sarajevo Ljubiša Tanić je rekao da nije samo interes izvođača građevinskih radova da se taj problem riješi, nego i ugovornih organa jer oni ne mogu da realizuju predviđene investicije.

Prema njegovim riječima, u Zakonu o javnim nabavkama postoje mogućnosti da se uvede odredba promjenljivosti cijena, samo je potrebna formula koja će definisati način te promjene cijena.

– Zakon o javnim nabavkama je proceduralni zakon i on doslovno u članovima kaže da njegova primjena prestaje da važi onog trenutka kada se ugovor potpiše i da se upućuje na Zakon o obligacionim odnosima. U BiH se koristi još jugoslovenski Zakon o obligacionim odnosima sa nekim malim izmjena i jedno poglavlje odlično definiše mogućnosti kada može da dođe do promjene cijena u građevinarstvu – istakao je Tanić.

On je dodao da je, prije svega, potrebna volja donosilaca odluka na bilo kojem nivou kada je riječ o ovom problemu, inače bi građevinarstvo, koje je izloženo raznim negativnim uticajima, moglo da izgubi firme koje su preopoznate na ovom području i šire.

U Hrvatskoj je Vlada na inicijativu Hrvatske gospodarske komore donijela zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda i to na način da se ide u korekciju cijena postojećih ugovora, kao i da se za postupke javne nabavke, koji su u toku i koji će tek biti pokrenuti, utvrde mogućnosti određivanja promjenjive cijene ponude te način i uslovi njene izmjene tokom izvršenja ugovora.

Savjetnica predsjednika Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo Mirjana Čagalj prenijela je njihova pozitivna iskustva i reakciju njihove vlade u odnosu na građevinski sektor.

– Naša vlada je donijela zaključak na koji način se ta razlika u cijeni treba priznati, donijela je metodologiju u kojoj je prezentirala i kliznu skalu i načine obračuna klizne skale. Mi smo kao HGK 1,5 godinu učestvovali i učestvujemo i dalje u tom procesu i ukazujemo na sve te probleme koji se dešavaju u građevinskom sektoru. Nadam se da će i vaša vlada, kao i naša imati razumjevanja za građevinski sektor koji je u konačnici nosioc gospodarstva – rekla je Čagalj.

Biznis.ba / FENA

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU