back to top

Pet miliona KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

U okviru projekata EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery, koje finansira Evropska unija, objavljen je novi Javni poziv vrijedan pet miliona KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju manje od 250 radnika, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba, prerade žitarica, te proizvodnja gotove hrane i jela.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir. Podnosioci prijava su odgovorni za realizaciju projekta uključujući i finansijske obaveze.

Također, podnosioci prijave koji su u prethodnom periodu koristili financijsku podršku kroz mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (odnosi se na mjeru finansiranu od strane EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) se smatraju neprihvatljivim podnosiocima.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV koji se smatra neprihvatljivim troškom).

Značajna razlika u odnosu na prethodno objavljeni Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, jeste što je rok za dostavljanje dozvole za gradnju (ukoliko je relevantno) pomjeren i vezan je uz prvi zahtjev za plaćanje prema korisniku.

Potvrde o nepostojanju poreskih dugovanja, te potvrda o nepostojanju blokiranih računa su zamjenjene Izjavom podnosioca (u momentu podnošenja prijave). Potvrde nadležnih institucija se dostavljaju naknadno, prilikom potpisivanja Ugovora o finansijskoj podršci.

Poslovni plan se ocjenjuje na osnovu finansijskih i nefinansijskih indikatora, te u ocjeni financijskih indikatora se koriste direktni (efekti investicije na sektor u kome se realizuje) i indirektni (efekti investicije na ostale prihvatljive sektore u kojima podnosilac posluje), efekti investicije.

Prijave se podnose od 15. januara 2023. dok je krajnji rok 6. mart 2023. godine, do 15.00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat, saopćeno je iz UNDP-a.

(Fena)

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU