back to top

Općina Neum traži izvođača radova za izgradnju svoje nove zgrade, posao od 2,7 miliona KM

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 2.735.042,00 KM.

Prethodni poziv je poništen iz razloga što je od ukupno pet zaprimljenih ponuda samo jedna ponuda bila prihvatljiva, međutim ova ponuda je odbačena jer je cijena ove jedine prihvatljive ponude znatno viša, čak oko 44,46% od osiguranih sredstava u Proračunu Općine Neum za 2022.godinu, odnosno cijena prihvatljive ponude iznosi 3.210.259,80 KM bez PDV-a, a osigurana sredstva za ovu namjenu u Proračunu Općine iznose 2.222.222,00 KM bez PDV-a, što je razlika 988.037,80 KM bez PDV-a.

Ukupan rok izvođenja radova u novom pozivu može biti maksimalno 365 dana, nakon zaključenja ugovora i uvođenja izvoditelja radova u posao, što će se propisno evidentirati.  Stvarni rok izvođenja radova ne može biti ispod 180 dana, a biće određen prema najpovoljnijoj prihvaćenoj ponudi ponuditelja kojem bude dodijeljen ugovor.

Projektirani objekt društvene namjene će se smjestiti na planom predviđenoj novoformiranoj parceli oznake p Z4 – 1 ukupne površine 3.125,00 m2.

Općina Neum Traži Izvođača Radova Za Izgradnju Svoje Nove Zgrade, Posao Od 2,7 Miliona Km
Trenutno stanje

Zona 4 Općina i Hotel Jadran gdje se na predmetnoj parceli oznake p Z4 – 1 dozvoljava rušenje postojećeg objekta dosadašnjeg privremenog montažnog objekta – barake – Općine Neum i dozvoljava se izgradnja novog objekta ukupne projecirane površine od maksimalnih 705 m2 ( 696,70 M2 ), maksimalne katnosti tri etaže.

Glavnim projektom je zadata bruto površina suterena 696,70 m2 i ukupno tri etaže i to suteren, prizemlje i kat koje su sve tri etaže iste bruto površine.

Prema posebnim uvjetima za kapacitiranje javnih objekata ovim glavnim projektom se osigurava 20 parking mjesta na otvorenom parkingu (450,00 m2 ) ispred buduće zgrade Općine i u suterenu se osiguravaju tri parking mjesta za vozila koja služe za potrebe Općine.

Više od 50 % površine parcele će se ozeleniti ( 1.634,00 m2 ).

Površina građevne čestice formirana je sukladno sa izmjenama i dopunama dijela Regulacijskog plana Centar I Neum kao K.Č. 28 / 1 K.O. Neum i iznosi 3.125,00 m2.

Pristup na parcelu osiguran je s kolnim i pješačkim pristupom sa gradske prometnice sa zapadne strane iz ulice Kralja Tomislava na br. 1. Teren parcele je u nagibu sa sjevera prema jugu sa visinskom razlikom cca 6,00 m.

Dozvoljava se izgradnja novog objekta ukupne projecirane površine od maksimalno 705 m2 ( 696,70 m2 ), Glavnim projektom je projektirana bruto površina suterena 696,70 m2 i maksimalne katnosti tri etaže, sve tri etaže iste bruto površine.

Svi prostori bit će uređeni primjenom suvremenih materijala, koji će zadovoljiti sve funkcionalne i estetske kriterije namjene pojedinih prostora

Namještaj odnosno oprema uredskih prostora bit će odabrana i postavljena da zadovolji estetske i funkcionalne potrebe pojedinih prostora, da omogući neometano kretanje uposlenih i stranaka, oprema će biti čvrsta i stabilna, jednostavna za održavanje i otporna na trošenje za dulji period. Opskrba toplom vodom osigurat će se preko solarnih panela smještenih na ravnom krovu objekta i električnih bojlera u kombinaciji.

Slobodan prostor oko građevine hortikulturno će se urediti na tradicionalan način uređenja okoliša, korištenjem autohtonog raslinja.

Podsjećamo, glavni projekt za zgradu Općine Neum radila je domaća firma “DIS” inženjering d.o.o. Neum.

Objava Općina Neum traži izvođača radova za izgradnju svoje nove zgrade, posao od 2,7 miliona KM pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU