back to top

Odobren Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti u Brčko distriktu

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je na drugom nastavku 57. redovne sjednice odobrila je Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti u Brčko distriktu BiH.

Svrha ovog zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja, smanjenje negativnih uticaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljavanje potreba potrošača energije i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to podsticanjem mjera energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije.

Vlada je započela i 58. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrala i set zakona koji se odnose na plate i naknade predložene od klubova poslanika Skupštine Brčko distrikta BiH (HDZ, SNSD i SDA) kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta u Odjeljenju za javnu sigurnost na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju, Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta u Odjeljenju za javnu sigurnost na kojima se staž osiguranja računa u uvećanom trajanju (PIO Republike Srpske), Prijedlog odluke o imenovanju člana radne grupe pri Ministarstvu civilnih poslova, Komisiji za deminiranje, Centru za uklanjanje mina, za izradu izmjena i dopuna standarda za uklanjanje mina i NUS-a u BiH, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Distrikta za učestvovanje u projektu “Jačanje institucionalnih kapaciteta u oblasti slobode izražavanja i informisanja u BiH (EFEX), Prijedlog odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za školsku 2022/2023. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Organizacionog plana Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Organizacionog plana Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Vlada je na sjednici odobrila Smjernice za izradu Nacrta odluke o uspostavljanju registra o dodijeljenim sredstvima za tekuće donacije i finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija, drugih pravnih i fizičkih lica na osnovu javnog poziva u Distriktu i Smjernice za izradu Nacrta odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.

Vlada je primila k znanju Informaciju u vezi s inicijativom za izmjene sporazuma o socijalnom osiguranju sa Republikom Austrijom i Republikom Hrvatskom u pogledu uvrštavanja Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH kao tijela za vezu za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, Informaciju na zahtjev skupštinskog poslanika Abdulaha Iljazovića kao i Informaciju o statusu naloga za izradu dokumenata prostornog planiranja i izradu projektne dokumentacije zaprimljenih do 1. 6. 2022. godine s procjenom rokova i kapaciteta za završetak istih.

Objava Odobren Nacrt zakona o energetskoj učinkovitosti u Brčko distriktu pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU