back to top

Obavještenje o održavanju info dana u KPKTZ

Info dan održat će se u Tuzli, 29.5.2024. (srijeda) u 10,00 sati, Kantonalna privredna komora Tuzla, Trg slobode bb, velika sala.

Privredna/gospodarska komora Federacije BiH obavještava poslovnu zajednicu da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dana15.05.2024. godine raspisalo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu.

Tekst Javnog konkursa se nalazi na sljedećem linku: https://www.fmrpo.gov.ba/6050/

U cilju što kvalitetnijeg informisanja potencijalnih korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa UNDP-Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, Privrednom/gospodarskom komorom Federacije BiH, Privrednom komorom USK i Kantonalnom privrednom komorom Tuzla, organizuje Info dane na kojima će predstavnici Ministarstva prezentirati detalje objavljenog Javnog konkursa i dati pojašnjenja vezana za podnošenje projektnih prijava.

Info dani će se održati u prema sljedećem rasporedu:

  • Bihać, 24.05.2024. (petak) u 10:00 sati, Privredna komora USK, Trg Maršala Tita b.b.,
  • Sarajevo, 27.05.2024. (ponedjeljak) u 11:00 sati, Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, Branislava Đurđeva 10, velika sala u prizemlju,
  • Mostar, 28.05.2024. (utorak) u 11:00 sati, Privredna/gospodarska komora FBiH, Kneza Domagoja 12,
  • Tuzla, 29.05.2024. (srijeda) u 10:00 sati, Kantonalna privredna komora Tuzla, Trg slobode bb, velika sala III sprat.

Korisnici sredstava:
Za PROJEKAT BR. 1: Izgradnja poduzetničkih zona korisnici sredstava mogu biti: Općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Za PROJEKAT BR. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture korisnici sredstava mogu biti: Poduzetničke potporne institucije (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički inkubatori, inovacijski centri, inkubatori novih tehnologija, poduzetnički akceleratori, naučno-tehnološki parkovi, centri kompetencija i klasteri), digitalni inovacijiski hubovi, kao i udruženja građana koji svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta, s područja Federacije BiH koji su registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine.. Udruženja koja su korisnici poticaja Ministarstva u 2023. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.
Za PROJEKAT BR. 3: Poticaj za organizovanje sajmova privrede korisnici sredstava mogu biti: Organizatori privrednih sajmova u Federaciji BiH
Za PROJEKAT BR. 4: Jačanje konkurentnosti MSP korisnici sredstava mogu biti: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2023. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja Javnog konkursa, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10):
• „područje C – Prerađivačka industrija“ osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje;
• „područje E – Snadbijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša„
Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.
Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2023. godini po projektu „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.
Za PROJEKAT BR. 5: Podrška MSP u IT sektoru korisnici sredstava mogu biti: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2023. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja Javnog konkursa, te će povećati zaposlenost minimalno za jednog radnika tokom realizacije projekata i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10):
• „područje J, oblast 62 – Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane sa njima
Izbor korisnika vršit će se isključivo na temelju šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Federalni zavod za statistiku.
Za PROJEKAT BR. 6: Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti korisnici sredstava mogu biti: Obrtnici koji su registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine iz sljedećih područja Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine – KD BiH 2010:
– „područje C – Prerađivačka industrija“ osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje;
– „područje J, oblast 62 – Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane sa njima.
Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, registrovani najkasnije do 31.12.2022. godine, te imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticajnih grant sredstava Ministarstva u 2022. i 2023. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta, osim korisnika poticajnih sredstava dodijeljenih po Projektu: „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata–Garancijski fond“.
Za PROJEKAT BR. 7: Poticaj novoosnovanim subjektima male privrede korisnici mogu biti: Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i registrovani po Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima, koji imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine, te imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 12.06.2023. godine.
Nisu prihvatljive prijave subjekata male privrede koji imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti namjenske industrije, proizvodnje žestokih alkoholnih pića, proizvodnje i prerade duhana i igara na sreću.

PRAVO SUDJELOVANJA
Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu.

Poziv na Info dane možete naći na web stranici ministarstva: https://www.fmrpo.gov.ba/poziv-na-info-dane/

Zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prijava prisustva putem sljedećeg linka: INFO DANI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA (google.com)

DRUGI UPRAVO ČITAJU