back to top

Nova kreditna linija za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća u ponudi Sparkasse Banke

Sparkasse Banka u ponudi ima novu „Go Digital in BiH“ kreditnu liniju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje projekata digitalizacije poslovanja malih i srednjih biznisa uz poseban benefit – grant do 15 posto iznosa kredita.

U partnerstvu Sparkasse Banke i EBRD-a te podršku EU, prema malim i srednjim preduzećima će se usmjeriti osam miliona eura kreditnih sredstava za ulaganja u automatizaciju i digitalizaciju u oblastima proizvodnje, procesa ili usluga.

Na taj način, kompanije će se podržati  na putu digitalne transformacije koja im treba donijeti veću produktivnosti i operativnu efikasnost, bolju usklađenost sa EU standardima, i u konačnici, veću konkurentnost na tržištima Evropske unije.Nova Kreditna Linija Za Digitalnu Transformaciju Malih I Srednjih Preduzeća U Ponudi Sparkasse Banke

Osim kredita, mala i srednja preduzeća će imati koristi od poticaja u obliku bespovratnih sredstava vrijednih do 15 posto ukupnog iznosa kredita koje finansira Evropska unija.

Manuela Naessl, direktorica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, izjavila je: “Digitalni alati donose brojne prednosti za kompanije; smanjuju troškove, olakšavaju komunikaciju, pomažu integraciju malih preduzeća na globalnim tržištima, itd. Međutim, unatoč mnogim prednostima i mogućnostima koje donose digitalne tehnologije, mnoga mala i srednja preduzeća i dalje zaostaju u njihovoj implementaciji, posebno manje kompanije. Zbog toga sarađujemo sa EU i našim partnerskim bankama u Bosni i Hercegovini kako bismo osigurali dobro strukturirano finansiranje i potaknuli mala i srednja preduzeća da ulažu u digitalizaciju”.

Krediti su namijenjeni preduzećima koja prema EU standardima spadaju u mikro, mali i srednji biznis te imaju manje od 250 uposlenih i manje od 50 miliona eura godišnjeg prometa. Maksimalan iznos pojedinačnih kredita može biti jedan milion eura, uz minimalan rok otplate od 18 mjeseci.

Nova Kreditna Linija Za Digitalnu Transformaciju Malih I Srednjih Preduzeća U Ponudi Sparkasse BankeIgor Bilandžija, Član Uprave Sparkasse Bank BiH je povodom potpisivanja ugovora o kreditnoj liniji izrazio zadovoljstvo zbog nastavka uspješne saradnje sa EBRD-om i još jednog povoljnog modela finansiranja koji će banka ponuditi svojim klijentima: “Jedna od strateških smjernica naše banke je da potiče održiv razvoj privrede sa fokusom na mali i srednji biznis, i da time doprinosi stvaranju nove vrijednosti i radnih mjesta u BiH. Digitalizacija je sigurno jedan od ključnih alata održivog razvoja kako samih kompanija, tako i zajednice u cjelini jer pozitivno utiče na nivo korištenja prirodnih resursa. Kroz ovu kreditnu liniju i partnerstvo sa EBRD-om želimo dati aktivnu potporu tom procesu”.

Detalji o kreditnoj liniji na https://www.sparkasse.ba/bs/pravna-lica/finansiranje/ebrd–go-digital–kreditna-linija-

Objava Nova kreditna linija za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća u ponudi Sparkasse Banke pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU