back to top

Nova kreditna linija Sparkasse Bank za inovativne male i srednje biznise

Sparkasse Bank i Evropski investicioni fond (EIF) uspostavili su saradnju na kreditno-garantnoj liniji za finansiranje malih i srednjih preduzeća kroz program InnovFin – EU finansijski fond za inovativna preduzeća, u sklopu inicijative koju podržava Evropska komisija

Kreditno-garantna linija Sparkasse Bank i Evropskog investicionog fonda, namijenjena je malim i srednjim preduzećima koja imaju značajan inovacijski potencijal, investiraju  u rast, razvoj i unapređenje svojih proizvoda, usluga i procesa kroz različite projekte, od modernizacije pogona, uvođenja novih tehnologija i digitalizacije do energetske efikasnosti.

Ukupan fond kreditno-garantne linije iznosi 20 miliona eura. Finansiranje uz garanciju EIF-a će klijentima Sparkasse Banke, čiji su projekti kompatibilni sa kriterijima programa, biti dostupno do  31.12.2022. godine, a linija se do 30.06.2021. može koristiti za podršku preduzećima čiji projekti imaju za cilj prevazilaženje poteškoća u uslovima pandemije Covida-19.

Namjena kredita obuhvata širok spektar poslovnih potreba preduzeća, od investicijskih projekata pa do finansiranja operativnog poslovanja putem revolving kredita i kredita za obrtna sredstva. Pojedinačni plasmani će iznositi od minimalno 25.000 Eura, uz maksimalan rok otplate do 10 godina.

Putem InnovFin programa, Sparkasse Bank i EIF nastoje dodatno stimulisati preduzeća da svoju poslovnu viziju ostvare investirajući u nove, savremene forme poslovanja, realizujući inovativne ideje putem kojih se žele približiti i uskladiti evropskim standardima, što će u konačnici doprinijeti većoj konkurentnosti preduzeća, razvoju poslovnog ciklusa i kreiranju novih radnih mjesta.

„Iskustva svih prethodnih godina su nam pokazala da su ovakve, namjenske kreditne linije odličan vid podrške privredi iz više razloga. Prije svega, preduzećima se olakšava pristup izvorima sredstava i omogućava korištenje boljih uslova kreditiranja. Ova linija konkretno može bitno pomoći onim preduzećima koja imaju dobre razvojne projekte, kapacitete da ih iznesu, ali kroz svoju vlastitu strukturu ne mogu obezbijediti dovoljne instumente osiguranja. Kroz garanciju EIF-a, naravno uz ispunjenje osnovnih kriterija i uslova kreditne linije, ova preduzeća će lakše pristupati kreditnim sredstvima za projekte koji ih mogu učiniti konkurentnijim na lokalnom, ali i drugim tržištima. Osim toga, Sparkasse Bank ovakve kreditne linije prepoznaje kao dobar alat za ciljano djelovanje i podršku razvoju svih onih potencijala koji su neophodni za oporavak bh. ekonomije od negativnih efekata pandemije Covida-19. To su upravo mali i srednji biznisi koji rade na pronalaženju novih rješenja, praćenju globalnih trendova i jačanju svoje lokalne konkurentnosti, ali i izvoznih kapaciteta. Oni su generator razvoja privrede, i naša je opredijeljenost da ih u tome podržimo, kako kroz ovu garantnu liniju sa partnerom EIF, tako i kroz naše redovne modele finansiranja“, istakao je Igor Bilandžija, član Uprave Sparkasse Bank.

DRUGI UPRAVO ČITAJU