back to top

Milion eura podrške EU kroz novi projekat za usklađivanje poreske politike

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija, najavili su u Banjaluci početak još jednog značajnog projekta za jačanje efikasnosti i kapaciteta Uprave za indirektno oporezivanje, kroz implementaciju najboljih praksi i zakonodavstva o indirektnom oporezivanju u skladu sa praksama Evropske unije.

EU kontinuirano podržava BiH na njenom putu ka pridruživanju kroz različite instrumente. Twinning projekti nude neprocjenjive mogućnosti za razmjenu najboljih praksi i direktnu saradnju sa državama članicama EU. Ovaj projekat vrijedan milion eura uključivat će više od 50 stručnjaka iz zemalja članica i trajat će do septembra 2025. godine.

Ambasador Sattler je naglasio da je za BiH od najvećeg značaja usklađivanje carinskog i poreskog zakonodavstva sa onim u EU. “Podržavamo Upravu za indirektno oporezivanje od početka, više od dvadeset godina i to ćemo i nastaviti. Podrška najčešće dolazi kroz twinning projekte koji prenose najbolje prakse iz zemalja članica u zemlje koje žele postati članice EU. U osnovi, radi se o prijenosu zakonodavstva EU na one koji žele pristupiti EU. To je veliki zadatak, 100 000 pravnih akata koje morate prenijeti u svoje zakonodavstvo, a ključan dio odnosi se na carine i poreze.”

Primarni cilj ovog projekta je usklađivanje radnih procedura UINO sa standardima EU koje će se raditi kroz četiri komponente: usklađivanje u oblasti carina i oporezivanja, podrška Odjeljenju za analizu rizika i upravljanje UIO, podrška Odjeljenju za internu reviziju i kroz podršku stručnom timu u implementaciji akcionog plana koordinacijskog tijela za finansijske aktivnosti.

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija rekao je da je Uprava za indirektno oporezivanje za sedam godina realizovala 14 projekata i da je to poruka da postoji povjerenje između EU i Uprave za indirektno oporezivanje BiH. “Ovaj projekat nije finansijski velik, mi sa Evropskom unijom realizujemo mnogo veće projekte. Ono što mi očekujemo je da kroz saradnju sa stručnjacima iz zemalja EU, ovaj put Italije i Litvanije, unaprijedimo naše zakonodavstvo ali i da unaprijedimo određene prakse koje su za nas jako važne. Rezultat tog očekivanja je da ćemo imati bolje propise poreza i carina.”

Očekivani rezultati projekta su izrada prijedloga Odluke o implementaciji novog Zakona o carinskoj politici BiH i ažuriranje ili izrada podzakonskih akata i uputstava o carinskim, akciznim i PDV postupcima. Ostale aktivnosti predviđene projektom su usvajanje procedura upravljanja rizikom usklađenosti, obuka internih revizora i obuka carinskih službenika o kontroli gotovine.

Projekat vodi Italijanska agencija za carine i monopole, Carinski odjel Litvanije, Italijanska agencija za prihode i EUTALIA, ovlašteno tijelo EU.

Objava Milion eura podrške EU kroz novi projekat za usklađivanje poreske politike pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU