back to top

Mejra Juzbašić Bajgorić: Žene i muškarci trebaju imati jednake uslove za napredovanje u karijeri

Mejra Juzbašić Bajgorić, regionalna direktorica Finance in Motion za Jugoistočnu Evropu, dio je programa Ženska Mentorska Mreža u svojstvu mentorice. Razgovarali smo s njom o važnosti programa podrške mladim ženama, kao i njenom karijernom putu.

Juzbašić Bajgorić je na poziciji direktorice Finance in Motiona od 2017. godine te ima skoro 20 godina iskustva u oblastima razvojnog bankarstva, mikrofinansiranja, i impact investinga.

Upravo njeno bogato iskustvo bilo je razlog da se uključi i u program Ženske Mentorske Mreže. Sada je otkrila čemu su je naučile godine iza nje, kao i zašto je jedna ovakva inicijativa od izričitog značaja.

Cijeli intervju pročitajte u nastavku.

Statistike kažu da je napredovanje žena ka top menadžment pozicijama u BiH teže četiri puta od napredovanja muškaraca. Kakva su vaša iskustva?

Prema statističkim pokazateljima, žene su u mnogim zemljama suočene sa izazovima i preprekama u pogledu napredovanja u poslovnim karijerama. Ove prepreke mogu uključivati implicitne predrasude, diskriminaciju i druge razne oblike nejednakosti u odnosu na muške kolege. Postoje brojni faktori koji mogu uticati na rodne nejednakosti u poslovnom svijetu. Primjera radi, kulturološki stavovi o ulozi žena u društvu i porodici mogu uticati na očekivanja i percepcije žena u radnom okruženju. Također, žene se mogu suočiti sa poteškoćama u pristupu obrazovanju i treninzima za razvoj karijere, te sa diskriminacijom u procesu zapošljavanja ili u procjeni zasluga za napredovanje.

U skladu sa ovim, potrebno je nastojati da se stvori okruženje koje će omogućiti jednake uslove za muškarce i žene u pogledu napredovanja u poslovnoj karijeri. Promocija rodne ravnopravnosti, obuke i mentorstvo za žene, politike koje podržavaju ravnotežu između posla i privatnog života, kao i transparentan proces ocjenjivanja i napredovanja su samo neki od faktora koji mogu pomoći smanjenju ovih nejednakosti. Kroz karijeru sam se naravno suočavala sa raznovrsnim izazovima, ali u pozitivnom smislu jer je svaki izazov donio novo znanje, nove vještine i novo iskustvo.

Šta vam je najviše pomoglo u dostizanju pozicije na kojoj ste trenutno? Šta je najviše uticalo na vaš karijerni razvoj?

Na poziciji regionalong direktora za investicije i tehničku pomoć za Jugoistočnu Evropu sam od 2017. gdje sam odgovorna za operacije i investicijske aktivnosti Evropskog Fonda za Jugoistočnu Evropu i Green for Growth Fonda. Pored svakodnevnog truda i rada koji su mi pomogli u dostizanju trenutne pozicije, rekla bih da je podrška mojih najbližih bila veliki podsticaj za dalji razvoj i za prevazilaženje svih prepreka koje su mi se nalazile na putu. Mentorstva koja sam imala kroz karijeru su također značajno uticala na moje želje i ambicije.

Istraživanja navode mentorstvo kao jedan od ključnih faktora za karijerni razvoj. Koliko je ono bilo bitno u vašoj karijeri?

Mentorstvo je sigurno izuzetno važna stavka u svačijoj karijeri jer omogućava, pored sticanja znanja, i razvijanje samopouzdanja, uspostavljanje profesionalne mreže kao i suočavanje sa izazovima i preprekama na putu ka uspjehu. Za karijerni razvoj je od velikog značaja te sa sigurnošću mogu reći da sam mnogo naučila od svakog svog mentora.

Mislite li da programi poput Ženske Mentorske Mreže mogu doprinijeti promjeni položaja žena u biznisu i njihovoj ravnopravnosti? Da li je to razlog zbog kojeg ste podržali realizaciju ovog programa?

Rekla bih da programi poput Ženske Mentorske Mreže mogu biti izuzetno korisni u promovisanju ravnopravnosti žena u biznisu i povećanju broja žena na menadžerskim i liderskim pozicijama. Istraživanja pokazuju da je mentorstvo jedan od ključnih faktora za karijerni razvoj, a programi poput ovog su osmišljeni upravo sa ciljem pružanja mentorske podrške ženama u biznisu. Ovakvi programi mogu pomoći ženama da razviju svoje vještine i znanja, steknu samopouzdanje, uspostave profesionalne veze i mreže, te se bolje pripreme za menadžerske i liderske pozicije. Također, ovakvi programi mogu doprinijeti promovisanju ravnopravnosti žena u biznisu, tako što će pomoći u uklanjanju prepreka i barijera koje često sprečavaju žene da napreduju u karijeri. Žene mogu dobiti priliku da se povežu sa uspješnim poslovnim ženama, koje su već prošle kroz slične izazove i prepreke, te da dobiju inspiraciju i podršku za ostvarivanje svojih karijernih ciljeva.Iz svih gore navedenih razloga sam odlučila da je ŽMM program čiju realizaciju je potrebno podržati. Veliki su benefiti za sve učesnice i ponosna sam što sam dio ovog programa.

Kada je u pitanju EFSE, šta biste istaknuli kao najvažnije aktivnosti poslovanja u BiH?

EFSE (European Fund for Southeast Europe) je podržao ovaj projekat Ženske Mentorske Mreže jer smatra da je rodna ravnopravnost jako bitna za održivi razvoj svake ekonomije, a i svakog biznisa. Što se tiče samog EFSE-a, sve inicijative imaju za cilj da podrže razvoj malih i srednjih preduzeća, ruralni razvoj, održivi razvoj, a time i cijelokupni ekonomski rast zemlje. U BiH smo okupili odličan tim stručnjaka koji ima regionalne kompetencije i implementira projekte u svim zemljama u regionu, a i šire. Ponosna sam da je naš tim iz BiH postao središte znanja i iskustva u cijeloj kompaniji Finance in Motion te da upravo naši uposlenici uspješno implementiraju neke od najsloženijih projekata.

Ženska Mentorska Mreža je program kreiran sa namjerom osnaživanja mladih žena u poslovnom sektoru i jačanja njihovih menadžerskih vještina. U program je svake godine uključeno više od 100 žena koje kroz mentorstvo razmjenjuju znanja i iskustva i podržavaju aktivniji karijerni razvoj mladih žena. Utemeljivačice programa su Sanela Pašić, članica NO Addiko Bank Sarajevo i Sabina Softić, direktorica Deloitte BH.

Prijave za učešće u trećem ciklusu ŽMM su otvorene do 29. marta 2023. godine, a mogućnost učestvovanja imaju fakultetski obrazovane mlade žene koje imaju minimalno jednu godinu radnog iskustva, sa velikom željom za napretkom u karijeri. Više informacije o učešću u program potražite na sljedećem linku: Javni poziv za učešće u projektu Ženska Mentorska Mreža – Addiko Bank Sarajevo (addiko-fbih.ba)

DRUGI UPRAVO ČITAJU