back to top

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija

Bosna Bank International d.d. Sarajevo, u saradnji sa partnerima, raspisuje konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju.

Pravo na konkurs imaju učenici završnih razreda srednjih škola, starosti između 18 i 22 godine, koji nisu u bračnom odnosu, državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koji žive u domaćinstvima sa ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 250 EUR.

Stipendija pokriva troškove školarine, smještaja u studentskom domu na kampusu univerziteta, kao i naknadu za ishranu mjesečno u iznosu 450 malezijskih ringita. Avio-karta za Maleziju bit će predmet posebnog zahtjeva nakon upisa na univerzitet.

Primaoci stipendije će imati obavezu da zadrže minimalno vrlo dobar prosjek tokom trajanja studija (2,8 od 4) kao i da imaju primjereno vladanje. Studiji je na engleskom jeziku i traje 3 godine. Stipendija pokriva i dodatnu godinu za učenje engleskog jezika, ukoliko bude potrebno da kandidat usavrši jezik. 

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju što prije, a najkasnije do utorka, 25.05.2021. godine do 12 sati, dostaviti slijedeće dokumente:

Ø  Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);

Ø  Kopija rodnog lista;

Ø  Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika završnog razreda srednje škole ili gimnazije;

Ø  Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh i vladanje u školi ili gimnaziji (prosjek ocjena zadnje završene školske godine ili polugodišta i ocjena iz vladanja);

Ø  Kućnu listu;

Ø  Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova domaćinstva (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);

Zahtjev za stipendiju zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti: u zatvorenoj koverti sa naznakom «Konkurs za regionalnu stipendiju» lično predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI ili putem pošte na adresu Bosna Bank International d.d Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili skenirano putem e-maila sa naznakom u predmetu «Konkurs za regionalnu stipendiju» na e-mail: stipendije@bbi.ba

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima koji žive u domaćinstvima sa ukupnim mjesečnim primanjima manjim od 250 EUR), neće biti uzete u razmatranje. BBI zadržava dokumentaciju učenika dobitnika stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033-275-204 ili 033-275-130 ili 080-020-020 ili putem e-maila: stipendije@bbi.ba

Konkurs Za Dodjelu Bbi Marko Polo Stipendija
BBI Marko Polo

DRUGI UPRAVO ČITAJU