back to top

Kantonalna privredna komora Tuzla organizira jednodnevni seminar ”Izgradnja visokofunkcionalnih timova”

Kantonalna privredna komora Tuzla poziva Vas na jednodnevni seminar na temu BHFT Building High-Functioning Teams Program poslovne edukacije za uspješnost timskog rada, Ključ uspješnog poslovanja KPK Tuzla // ICC.

Seminar će biti održan  2. 4. (utorak)  2024.  godine od 9h u velikoj sali Komore (III sprat), Trg slobode bb Tuzla.

Seminar je namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, zaposlenicima i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti efikasnog upravljanja timovima, timske komunikacije, motivacije, delegiranja, strukture timskih sastanaka, indikatora uspješnosti tima, popunavanje timova i ostale karakteristike visokofunkcionalnih timova.

Cilj ovog programa je izgraditi ili jačati visokofunkcionalne timove, sa primjenom najinovativnijih metoda edukacije ( Quality circles ) kako bi profesionalni voditelj tima postigao jasnu viziju, misiju i ciljeve tima, poboljšao vještine upravljanja ljudima, primjenio nove metode motivacije i komunikacije, metode delegiranja i alokacije resursa, postavio indikator timske uspješnosti, te postavio novu arhitekturu poslovnih sastanaka.

Iznos kotizacije po učesniku:

  • za članice KPKTZ:          175,00 KM  (2., 3.,…n-ti učesnik iz iste firme 160,00 KM)
  • za ostale polaznike:       234,00 KM  (2., 3.,… n-ti učesnik iz iste firme 220,00 KM)

U cijenu je uračunat PDV.

Predavači:

Jasmin Hasančević  – Direktor ICC-International creativity company (22 godine iskustva u domenima Korporativnog upravljanja, preko 600 održanih ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu, tri EU certifikata za Upravljanje ljudskim resursima i Komercijalne vještine, radio na razvoju nekoliko evropskih brendova, sa timom ICC izvedeno preko 1000 edukacija, radionica i seminara u domenima komercijalnog, finansijskog, zdravstvenog i realnog sektora, te organizacija i ustanova ).

Miša Pavičević – Direktor Elite Academy Balkans. Nakon završenih studija Ekonomije u Ženevi i rada u švajcarskim kompanijama, od 2000. Direktor multinacionalnih kompanija za EX Yu i Balkan.

Od 2016. Direktor i partner italijanske Elite Academy za Balkan sa sjedištem u Beogradu.

Elite Academy Balkans je pravi partner kompanijama koje žele da organizuju svoje poslovanje i pripreme se za Evropski put, stavljajući akcenat, prije svega, na razvoj ljudskih potencijala i ljudskog kapitala.

Nataša Stanković  – ICC/Elite Academy Balkans stručni saradnik i certificirani ekspert za psihometrijaska testiranja, prenošenje znanja, te razumijevanja emocija i stanja drugih ljudi.

Dugogodišnjim radom razvila je vještine u kreiranju metodologije u procesu intervjua/razgovora na osnovu individuanog pristupa i psihološke procjene sagovornika.

Veliki broj organizovanih i realizovanih edukativnih radionica iz oblasti komunikacijskih vještina, kodeksa ponašanja u poslovnom okruženju, te načina pristupa veoma osjetljivim ciljnim grupama.

Popunjenu prijavu za Seminar sa dokazom o uplati kotizacije na račun broj: 132-100-0299210088 kod NLB banke d.d., potrebno je dostaviti  prije održavanja Seminara, a najkasnije do petka, 29.3.2024. godine, putem e-maila, na adresu: edina@kpktz.ba

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt: Edina Kurtić, telefon: 035/369-551, e-mail: edina@kpktz.ba

Agenda

SatnicaOpis
09:00-11:001. Arhitektura visokofunkcionalnih timova

– Timski rad i timske nadležnosti
– Struktura i izgradnja kohezivnih i produktivnih timova
– Karakteristike visokofunkcionalnih timova
– Vještine voditelja tima – menadžera
– Menadžersko odlučivanje 
– Delegiranje i alokacija resursa
– Struktura efektivnih sastanaka
– Prepoznavanje potreba i sinhronizacija članova tima
– Indikator timske uspješnosti
11:00-11:30Pauza
11:30-14:002. Motivacija, komunikacija i emocionalna inteligencija

– Načini lične i timske motivacije
– Uspješna timska komunikacija
– Emocionalna inteligencija u upravljanju timovima
– Upravljanje konfliktima i poticaj saradnje
14:00-14:30Pitanja // Diskusija // Impresije
Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU