back to top

Kako definisati investicije ?!

Pogledajte kako definisati investicije i kakva ulaganja mogu biti

Dio društvene proizvodnje koristi se za ulaganja u proizvodne fondove, odnosno u osnovni kapital, ali i ulaganja u obrtni kapital, odnosno povećanje zaliha. Ulaganja utiču na povećanje proizvodnih kapaciteta i kapitala na makro nivou. Shodno tome vrlo vam je važno znati kako definisati investicije, a o tome govori tekst ispod.

Kako su investicije definisane

Investicije se mogu podijeliti na:

  1. ekonomske – one koje se koriste za ulaganje u poljoprivredu, industriju, transport
  2. neekonomske – koriste se za ulaganje u kulturu, zdravstvo i sl.

Ova podjela bila je karakteristična za našu regiju, ali i za druge bivše socijalističke republike. Zapravo je nemoguće odvojiti ekonomske od neekonomskih investicija, pa stoga postoji sljedeća klasifikacija investicija na:

  1. investicije u osnovna sredstva – investicije u zgrade, mašine ili drugim riječima, fiksne investicije
  2. investicije u obrtna sredstva – povećanje zaliha, sirovina, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda
Kako Definisati Investicije
Kako definisati investicije

Kakva mogu biti ulaganja?

Ulaganja mogu biti neto i bruto ulaganja. Neto investicije imaju izvor akumulacije (tj. uštede). Ove uštede nazivaju se neto štednjom. Neto štednja jednaka je akumulaciji iz nacionalnog dohotka. Stopa neto ulaganja jednaka je omjeru neto ulaganja i nacionalnog dohotka pomnoženog sa 100. Ona pokazuje udio neto ulaganja u nacionalni dohodak. Stopa bruto investicija pokazuje udio bruto investicija u društvenu proizvodnju, a bruto investicija uključuje i amortizaciju.

Prema tehničkoj strukturi, investicije su podijeljene u tri velike skupine: 

  1. građevinski radovi, 
  2. oprema – koja se može uvoziti i domaća
  3. druge investicije – uključuju investicije u istraživanje i razvoj, kupovinu licenci itd.

Prema namjeni mogu se podijeliti i na ulaganja u potpuno nove objekte i pogone, kao i ulaganja koja se ulažu u modernizaciju, nadogradnju, rekonstrukciju već postojećih objekata.

Stoga se zaključuje da su ulaganja, najjednostavnije rečeno, bilo koja ulaganja u svrhu sticanja ekonomske koristi ili dobiti

DRUGI UPRAVO ČITAJU