back to top

IDDEEA BiH i EU Twinning Projekat – Početak dvogodišnjeg partnerstva sa agencijama Italije i Finske

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) započela je implementaciju dvogodišnjeg twinning projekta pod nazivom “Unaprijeđenje pružanja usluga građanima Bosne i Hercegovine putem jačanja kapaciteta za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH).” Ovaj projekat se realizuje u partnerstvu sa Italijanskim konzorcijem za informacione sisteme (“CSI Piemonte”), Italijanskim tijelom za zaštitu ličnih podataka (“GPDP”), Eutalia Srl, Finskim institutom za javno upravljanje Ltd (HAUS) i ima podršku Italijanske Agencije za zaštitu podataka (GPDP).

Twinning projekti su inicijative Evropske unije (EU) koje imaju za cilj pružiti podršku zemljama kandidatima ili potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Ovi projekti predstavljaju ključnu podršku za jačanje administrativnih kapaciteta i institucionalnih reformi u zemljama partnerima.

Kroz ovaj Twinning projekat, stručnjaci iz zemalja članica EU će sarađivati sa kolegama u Bosni i Hercegovini kako bi podržali razvoj strategija, politika i praksi koje odgovaraju standardima EU. Ova saradnja omogućava direktnu razmjenu znanja i iskustava, čime se olakšava usvajanje najboljih praksi i standarda koji su ključni za uspješno prilagođavanje evropskim normama.

Kroz realizaciju ovog projekta će se, između ostalog, omogućiti: funkcionalnija upotreba eUsluga IDDEEA BiH, unaprijediti procedure za informacioni sistem IDDEEA BiH radi unaprijeđenja sigurnosti, kvaliteta i dostupnosti eUsluga te poboljšati postojeći koncept otvorenih podataka na način da će se unaprijediti procesi i postupci koji povećavaju eUčestvovanje građana i poslovnog sektora. Također, izradit će se preporuke za usklađivanje internih akata IDDEEA BiH u oblastima eUčestvovanja, eUsluga, zaštite podataka, internog audita i digitalnog potpisa sa pravilima EU.

Ciljevi projekta uključuju unapređenje javne uprave kroz razvoj efikasnih, odgovornih i profesionalnih institucija u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima. Također, projekat će doprinijeti poboljšanju pružanja usluga građanima Bosne i Hercegovine putem jačanja tehničkih kapaciteta IDDEEA-e BiH.

Učešće državnih institucija u Twinning projektima ima mnoge prednosti. Prvo, pomaže u usklađivanju sa standardima i zahtjevima EU, što je ključno za napredak u procesu pridruživanja EU. Osim toga, ovakvi projekti jačaju kapacitete državnih institucija kroz razmjenu znanja i iskustava sa stručnjacima iz zemalja članica EU. Također, projekti doprinose poboljšanju kvaliteta javnih usluga, vladavine prava, ekonomske konkurencije i transparentnosti.

Građani će imati koristi od ovog projekta kroz poboljšanje javnih usluga, jačanje vladavine prava, ekonomski razvoj i veću transparentnost i odgovornost u radu javnih institucija. Učešće institucija države u Twinning projektima doprinosi boljem kvalitetu života građana, ekonomskom prosperitetu i većem povjerenju u vlasti.

Ovaj Twinning projekat predstavlja važan korak ka unapređenju društva i institucija Bosne i Hercegovine, a Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine se ponosi što ima priliku da bude dio ovog značajnog procesa.Iddeea Bih I Eu Twinning Projekat – Početak Dvogodišnjeg Partnerstva Sa Agencijama Italije I Finske

Objava IDDEEA BiH i EU Twinning Projekat – Početak dvogodišnjeg partnerstva sa agencijama Italije i Finske pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU