back to top

EK: 2,1 milijardi eura za Zapadni Balkan u okviru Ekonomskog i Investicionog plana

Komesar Evropske unije za Susjedstvo i Proširenje, Oliver Varhelji, izjavio je: “Ovim novim investicionim paketom šaljemo snažnu i jasnu poruku našim partnerima sa Zapadnog Balkana: njihova budućnost je u EU i mi čvrsto napredujemo u zatvaranju ekonomskog jaza. Ovi projekti će bolje povezati region iznutra i sa EU, pomoći dekarbonizaciji njihovih ekonomija i podržati konkurentnost privatnog sektora u regionu. Sada pozivam naše partnere sa Zapadnog Balkana i međunarodne finansijske institucije da što prije sprovedu ove projekte kako bi građani i preduzeća u regionu mogli da imaju koristi od ovih investicija.

Investicioni paket od 2,1 milijardu eura, koji uključuje 528 miliona eura u vidu EU grantova iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III), dodatne bilateralne doprinose od strane članica EU i Norveške, zajmove od međunarodnih finansijskih institucija i doprinose ekonomija Zapadnog Balkana, podržan je od strane Operativnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF).

Odobrenih 14 novih projekata obuhvataju sljedeće prioritetne sektore:

• Održivi transport: izgradnja dionica i poddionica auto-puta na Koridoru V u Bosni i Hercegovini i Koridoru VIII u Sjevernoj Makedoniji. Ovi projekti će olakšati regionalnu trgovinu, smanjiti vrijeme putovanja i podstaknuti održivi ekonomski rast.

• Čista energija: rehabilitacija hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini radi smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i poboljšanja energetske efikasnosti u Sjevernoj Makedoniji. Ostali projekti uključuju jačanje prenosne mreže Sjeverne Makedonije ili implementaciju zelenog transporta u Tirani.

• Zaštita životne sredine i klima: rehabilitacija sistema vodosnabdjevanja Sarajeva radi unaprjeđenja javnog zdravlja, podrške komercijalnoj infrastrukturi i poboljšanja ukupne efikasnosti snabdjevanja vodom u sarajevskom kantonu.

• Ljudski razvoj: poboljšanje energetske efikasnosti i integrisanog energetskog upravljanja Univerziteta u Beogradu.

• Privatni sektor: obezbjeđivanje finansiranja za obnovljive i efikasne energetske mjere u regionu, održiv pristup finansijama za preduzetništvo i kombinacija specijalizovanog finansiranja za digitalizaciju i konkurentnost mikro i malih preduzeća. Ovi projekti će pomoći smanjenju nejednakosti, povećanju stvaranja radnih mjesta, smanjenju potrošnje energije i emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan, vrijedan do 30 milijardi eura u investicijama, uključujući do devet milijardi eura sredstava iz grantova Evropske unije, ima za cilj podsticanje dugoročnog oporavka, ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, kao i podršku regionalnoj saradnji i približavanju Evropskoj uniji.

Nakon novog investicionog paketa, ukupno se podržava 54 EIP (Ekonomski i investicioni plan) projekata putem Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), vrijednih otprilike 8 milijardi eura, uključujući 2,3 milijarde eura iz grantova Evropske unije.

Zapadnobalkanski investicioni okvir (WBIF) je zajednička finansijska platforma Evropske komisije, finansijskih organizacija, država članica Evropske unije i Norveške, sa ciljem unaprjeđenja saradnje u javnim i privatnim sektorima investicija za socioekonomski razvoj regiona i doprinosu evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. WBIF je glavno finansijsko sredstvo za sprovođenje ambicioznog Ekonomskog i investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan.

Objava EK: 2,1 milijardi eura za Zapadni Balkan u okviru Ekonomskog i Investicionog plana pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU