back to top

87 posto njemačkih kompanija bi ponovo investiralo u BiH

Učestvovalo je ukupno 70 preduzeća i to: 31 velikih i srednjih te 38 malih preduzeća. Od toga, 43 posto dolazi iz uslužnog sektora, 25 posto su trgovinska preduzeća, 23 posto dolazi iz proizvodnog sektora, sedam posto iz sektora građevinarstva i jedan posto iz komunalnog sektora. 55 posto kompanija ima između 1 i 49 zaposlenih, 28 posto između 50-249 zaposlenih i 17 posto 250 zaposlenih ili više. 57 posto kompanija koje učestvuju ima sjedište u Bosni i Hercegovini, a 26 posto u Njemačkoj.

Istraživanje je obavljeno istovremeno u 16 drugih zemalja Centralne i Istočne Evrope sa ukupno 1620 učesnika.

GLAVNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Privredno stanje i očekivanja

15 posto ispitanika smatra da je trenutna privredna situacija u BiH loša, dok 85 posto učesnika istraživanja ocjenjuje izglede za bosanskohercegovačku privredu u ovoj godini nepromijenjenim ili boljim u odnosu na prošlu godinu. Polovina učesnika istraživanja očekuje da će se poslovna situacija njihove kompanije poboljšati ili ostati nepromijenjena u 2023. u odnosu na prethodnu godinu.

Ruska agresija na Ukrainu

Privredne posljedice ruske invazije na Ukrajinu očituju se prije svega u većim cijenama energenata, sirovina i materijala (65 posto), poremećajima u lancima snadbijevanja i logistike (45 posto), manjku sirovina i materijala (24 posto), Povećanju trgovinskih barijera (17 posto), povećanju pravne nesigurnosti (15 posto).

Zapošljavanje, Investicije

Broj kompanija koje bi ponovo izabrale Bosnu i Hercegovinu kao lokaciju za ulaganje povećao se sa 84 posto u 2022. na 87 posto u 2023. godini. Više od jedne polovine kompanija koje učestvuju u istraživanju očekuje da će investiciona potrošnja porasti u odnosu na 2022. Također, više od polovine kompanija (51 posto) očekuje povećanje broja zaposlenih u 2023.

Proces približavanja EU

61 posto anketiranih kompanija smatra proces približavanja EU, kao i otvaranje njemačkog tržišta veoma važnim.

Lanci snadbijevanja

32 posto učesnika smatra da će se lanci snadbijevanja u velikoj mjeri normalizovati u toku 2024. godine.

Stručna radna snaga

54 posto preduzeća proširuje ponudu za interne obuke, kako bi zadržali radnu snagu i na taj način spriječili odlazak iste.

Dugoročne promjene u sklopu međunarodne podjele rada 38 posto učesnika smatra da će doći do promjena transportnih ruta, te 35 posto smatra da će se promijeniti način procjene rizika određenih lokacija.

PRIVREDNO SITUACIJA I POSLOVNA OČEKIVANJA

– Kako ocjenjujete trenutnu privrednu situaciju u BiH?

14%                    53%                                  33%

Dobra                Zadovoljavajuća               Loša

Više od polovine ispitanika (53 posto) smatra da je trenutna privredna situacija u BiH zadovoljavajuća. U 2022. je taj broj iznosio 43 posto. 33 posto ispitanika navodi da je trenutna privredna situacija u BiH zadovoljavajuća (2022: 42 posto) te 14 posto da je dobra (2022: šest posto)

– Kako ocjenjujete izgled bosanskohercegovačke privrede u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu?

44%                  40%                                16%

Bolji                Nepromijenjen                Lošiji

44 posto učesnika istraživanja ocjenjuje izgled za privredu u BiH boljim ove godine u odnosu na prošlu (2022.: 28 posto). 40 posto očekuje da će izgled za 2023. ostati nepromijenjen u odnosu na 2022. (2022.: 47 posto). A 16 posto učesnika očekuje lošije privredne izglede za tekuću godinu u odnosu na prošlu (2022: 23 posto).

– Kako ocjenjujete trenutno stanje u Vašoj djelatnosti? 

31%               54%                           14% 

Dobro           Zadovoljavajuće        Loše 

54 posto učesnika istraživanja ocjenjuje trenutno stanje u njihovoj djelatnosti kao zadovoljavajuće (2022: 45 posto). Sa druge strane, broj preduzeća koji trenutno stanje u svojoj djelatnosti ocjenjuje lošim pao je sa 17 posto u 2022. na 14 posto ove godine. 31 posto preduzeća koje su učestvovale u istraživanju ocijenilo ga je dobrim (2022: 38 posto).

– Kakav razvoj Vaše djelatnosti očekujete ove godine u odnosu na prošlu? 

49%                   44%                      7% 

Poboljšanje     Bez promjene      Pogoršanje 

Ove godine je bolje ocijenjen razvoj vlastite djelatnosti: 49 posto učesnika navodi da će se situacija u njihovoj djelatnosti u 2023. godini razvijati bolje u odnosu na prethodnu godinu (2022: 43 posto). Sedam posto učesnika istraživanja ocjenjuje razvoj njihove djelatnosti lošijim u tekućoj godini (2022: devet posto), dok 44 posto preduzeća pretpostavlja da se neće ništa promijeniti u 2023. u odnosu na prethodnu godinu (2021: 49 posto).

Kako ocjenjujete trenutno poslovanje Vašeg preduzeća? 

51%                   47%                            1% 

Dobro              Zadovoljavajuće          Loše 

Kao i prethodnih godina, preduzeća ocjenjuju vlastito poslovanje boljim od opšte privredne situacije: Udio preduzeća koji svoje trenutno poslovanje opisuju kao dobro porastao je sa 49 posto u 2022. na 51 posto u 2023. godini. jedan posto učesnika ocjenjuje svoje poslovanje lošim, dok je u 2022. godini iznosio 13 posto. 47 posto ocjenjuje trenutno poslovanje svog preduzeća zadovoljavajućim (2022: 38 posto).

Kako će se razvijati poslovanje Vašeg preduzeća ove godine u odnosu na prethodnu? 

61%                34%                        4% 

Poboljšanje     Bez promjene      Pogoršanje

Udio preduzeća koji očekuju poboljšanje svog poslovanja u 2023. godini iznosi 61 posto (2022: 53 posto). Manje od polovine učesnika, 34 posto ne očekuje da će se poslovna situacija njihovog preduzeća promijeniti u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu (2022: 43 posto). Dok četiri posto pretpostavlja da će se desiti pogoršanje u 2023. godini (2022: četiri posto).

RAZVOJ UKUPNOG PROMETA, PRODAJE I IZVOZA 

– Kakav razvoj ukupnog prometa očekujete u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu? 

69%                  26%                        6% 

Povećanje      Bez promjene       Smanjenje 

69 posto preduzeća očekuju porast u odnosu na prethodnu godinu (2022: 63 posto), 26 posto ne očekuje promjenu u ukupnom prometu u tekućoj godini (2022: 28 posto), a samo šetst posto očekuje pad (2022: devet posto).

– Kakav nivo izvoza očekujete u Vašem preduzeću u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu? 

37%                54%                       9% 

Povećanje     Bez promjene       Smanjenje 

Udio preduzeća koji očekuje povećanje izvoza u tekućoj godini je 37 posto (2022: 40 posto). Većina preduzeća, 54 posto, pretpostavlja – slično kao i 2022. – da će njihov izvoz ostati nepromijenjen ove godine (2022.: 41 posto). Samo devet posto očekuje pad (2022: osam posto).

RAZVOJ BROJA ZAPOSLENIH 

Kakav će biti trend zapošljavanja u Vašem preduzeću u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu? 

51%              41%                     7% 

Povećanje    Bez promjene     Smanjenje 

Više od polovine preduzeća (51 posto) očekuje povećanje broja zaposlenih u 2023. godini (2022: 52 posto). Udio preduzeća koje govore o padu broja zaposlenih povećao se sa dva posto u 2022. na sedam posto u 2023. godini. 41 posto učesnika očekuje da se broj njihovih zaposlenih neće promijeniti u 2023. u odnosu na 2022. (2022: 45 posto).

RAZVOJ KAPITALNIH TROŠKOVA 

Kako će se Vaše investicije razvijati u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu?

51%               40%                    9% 

Povećanje    Bez promjene    Smanjenje 

40 posto preduzeća koja su učestvovala u istraživanju izjasnila su se da neće biti promjena po ovom pitanju 2023. godine u odnosu na prošlu. 51 posto želi povećati investicije u 2023. godini (2022: 36 posto). Broj preduzeća koji prijavljuje pad investicija u tekućoj godini iznosi devet posto, dok je u prošloj godini bio 11 posto.

KVALITET LOKACIJE 

– Da li biste danas opet izabrali Bosnu i Hercegovinu kao lokaciju za poslovanje i ulaganje? 

87%          13% 

Da             Ne 

Broj preduzeća koji bi ponovo izabrao BiH kao lokaciju za ulaganje porastao je sa 84 posto u 2022. na 87 posto u 2023. godini.

– Koje kratkoročne ekonomske posljedice ruske invazije na Ukrajinu osjećate ili očekujete za svoju kompaniju? 

65% 

Veći troškovi energije i sirovina 

Više od jedne polovine preduzeća najveće rizike vidi u cijenama sirovina i energenata, dok 45 posto ispitanika predviđa smetnje u lancima snadbijevanja.

– Kako ocjenjujete rad aktuelnih vlasti na svim nivoima? 

75% 

Lošim

– U kojoj ste mjeri zadovoljni s navedenim faktorima poslovanja u Bosni i Hercegovini?

(21 faktor; Ocjene: 1. Veoma zadovoljni; 2. Zadovoljni; 3. Prosječno; 4. Više nezadovoljni; 5. Veoma nezadovoljni)

84%                                                                        81%

Nezadovoljni sa borbom protiv korupcije          Nezadovoljni političkom i socijalnom stabilnosti 

 

62%                                                                        61% 

Nezadovoljni poreskim opterećenjem                    Nezadovoljni pravnom sigurnošću 

53 posto ispitanika je navelo da je zadovoljno sa kvalifikacijom uposlenika, a 38 posto je zadovoljno sa akademskim obrazovanjem.

Objava 87 posto njemačkih kompanija bi ponovo investiralo u BiH pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU