Otkrivamo tajne usješnih biznisa!

    EGP

    0

    Kratica koja označuje Europski gospodarski prostor (European Economic Area- EEA), koje čine Europska unija i sve zemlje EFTA-e, osim Švicarske.

    Sporazum o EEA-u, koji je stupio na snagu 1. siječnja 1994., omogućuje da Island, Lihtenštajn i Norveška budu uključeni u zajedničko tržište, ali da pri tome ne uživaju sve povlastice niti dijele odgovornosti zemalja članica EU.