back to top

Ukupna aktiva finansijskog sektora u BiH lani porasla za 2,51 milijardu KM

Najveće učešće su i dalje imale banke koje su učestvovale sa 87,7 posto u ukupnoj aktivi finansijskog sektora.

Društva za osiguranje i reosiguranje učestvuju sa 2,63 milijarde KM, odnosno 5,5 posto od ukupne aktive finansijskog sektora. Poredeći sa stanjem na kraju 2022. godine, društva za osiguranje i reosiguranje, mikrokreditne organizacije, lizing društva i berze bilježe porast aktive, dok je kod investicionih fondova i brokerskih kuća došlo do neznatnog pada bilansne sume, pokazuju podaci Centralne banke BiH.

Stanje ukupne aktive sektora OFI (ostalih nebankarskih institucija) u BiH je na 31.12.2023. godine iznosilo 5,87 milijardi KM i veće je za 405,6 miliona KM ili 7,4 posto u poređenju sa stanjem na kraju 2022. godine, a u poređenju sa stanjem na kraju polugodišta 2023. godine veće je za 169,2 miliona KM ili 3,0 posto

Na tržištu osiguranja u BiH, na kraju 2023. godine, poslovala su 24 društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, od čega 15 društava obavlja djelatnost neživotnog osiguranja, a 10 su kompozitna društva koja obavljaju poslove neživotnog i životnog osiguranja. Društva za osiguranje u BiH bilježe kontinuiran i stabilan godišnji porast aktive i imaju 44,8 posto učešća u ukupnom sektoru OFI. Bilansna suma sektora osiguranja (sa uključenim reosiguranjem) na dan 31.12.2023. godine iznosila je 2,63 milijarde KM i veća je za 42,2 miliona KM, odnosno 1,6 posto u odnosu na stanje na dan 30.06.2023. godine, a u odnosu na isti period prethodne godine veća je za 156,6 miliona KM ili 6,3 posto, prenosi Fena.

Najznačajnije učešće u strukturi aktive imaju vrijednosni papiri, koji su na kraju 2023. godine iznosili 746,9 miliona KM, odnosno 28,4 posto ukupne vrijednosti aktive, zatim ostali depoziti (prvenstveno oročeni depoziti kod banaka) i nefinansijska aktiva (nekretnine). Ulaganja u vrijednosne papire, prvenstveno entitetske obveznice, bilježe kontinuiran rast i na kraju 2023. godine su veća za 17,3 posto u odnosu na prvo polugodište 2023. godine, a u odnosu na 31.12.2022. godine za 20,9 posto.

Bilansna suma mikrokreditnih organizacija na kraju 2023. godine iznosila je 1,54 milijarde KM i veća je za 177,8 milion KM ili 13,1 posto u odnosu na kraj 2022. godine, a u odnosu na kraj polugodišta 2023. godine veća je za 101,7 miliona KM ili 7,1 posto.

Ukupni iznos plasiranih kredita kod mikrokreditnih organizacija na kraju 2023.godine iznosio je 1,25 milijardi KM, što predstavlja 81,3 posto ukupne aktive.

Ukupna aktiva investicionih fondova na kraju 2023. godine iznosila je 1,05 milijardi KM i manja je u odnosu na stanje na kraju 2022. godine za 25,1 miliona KM, odnosno 2,3 posto, a u poređenju sa stanjem na kraju polugodišta 2023. godine, manja je za 3,2 miliona KM ili 0,3 posto, podaci su Centralne banke BiH.

Ulaganja investicionih fondova u iznosu od 992,4 miliona KM čine 94,6 posto njihove ukupne aktive.U strukturi ulaganja investicionih fondova najveće učešće imaju ulaganja u vlasničke vrijednosne papire oko 45,4 posto, zatim ulaganja u dužničke vrijednosne papire 33,7 posto, ulaganja u depozite 18,6 posto i najmanji procenat od 2,3 posto se odnosi na ulaganja u nekretnine.

Na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine na kraju 2023. godine poslovala je 121 finansijska institucija, koje su uključene u redovnu statistiku Centralne banke BiH, i to u bankarskom sektoru 21 banka i jedna razvojna banka i u sektoru nebankarskih finansijskih institucija (u daljem tekstu se koristi statistički termin sektor Ostalih finansijskih institucija/sektor OFI) koji obuhvata: 24 društva za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje, 28 mikrokreditnih organizacija, 33 investiciona fonda, četiri lizing društva, sedam brokerskih kuća i dvije berze.

Objava Ukupna aktiva finansijskog sektora u BiH lani porasla za 2,51 milijardu KM pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU