back to top

Raiffeisen Bank grupa 2020

Raiffeisen Bank grupu u Bosni i Hercegovini danas čini ukupno 5 članica, čije su djelatnosti bankarstvo, pružanje leasing usluga, upravljanje fondovima, trgovanje na berzi (BLSE), kao i zastupanje u osiguranju.

Misija Raiffeisen grupacije jeste da transformišu kontinuirane inovacije u superiorno iskustvo klijenata, dok je njihova vizija koju planiraju ostvariti do 2025. godine: “Biti grupacija za finansijske usluge sa najviše preporuka”.

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina osnovana ratne 1992. godine,  danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.300 zaposlenika Banke u 100 poslovnica, pruža usluge za oko 430.000 klijenata – impresivne brojke.

Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su nagrade renomiranih magazina Global Finance, Euromoney, kao i The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja i pružanja bankarskih usluga. Glavni faktori konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu jesu investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju.

Raiffeisen Bank Grupa 2020
Raiffeisen Bank grupa 2020

Ukoliko ste u potrazi za bankomatom, poslovnicom, CASH POINT bankomatom, PREMIUM poslovnicom, Multifunkcionalnim bankomatom, Poslovnicama koje rade subotom, Poslovnicama sa produženim radnim vremenom i sl. Sve ove informacija možete pronaći na njihovoj zvaničnoj stranici u odjeljku Poslovnice i bankomati, sa slikovitim prikazom na karti BiH.

Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo

Raiffeisen LEASING u Bosni i Hercegovini posluje više od 10 godina. Ponuda LEASING-a obuhvata široku paletu usluga finansijskog i operativnog leasinga, po mjeri klijenata naravno. Ova članica Raiffeisen grupe u BiH nudi moderan, individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja, uz nastojanje da klijentima bude pouzdan partner.

Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo na tržištu Bosne i Hercegovine posluje od 2012. godine. Raiffeisen INVEST nudi nove investicijske proizvode na bh. tržištu koji su namijenjeni raznim profilima klijenata, u zavisnosti od nivoa prihvatljivog rizika i očekivanog povrata na ulaganje. Osnovni principi i vrijednosti poslovanja Raiffeisen INVEST-a su građenje dugoročnih odnosa, posvećenost klijentu, te profesionalna usluga.

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka, posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 2007. godine, kao član Banjalučke berze (BLSE) pružajući usluge u poslovanju sa hartijama od vrijednosti fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim. Također, nudi i usluge vezano za preuzimanja akcionarskih društava i usluge provođenja blok transakcija

Raiffeisen ASSISTANCE d.o.o. Sarajevo

Agencija za zastupanje u osiguranju Raiffeisen ASSISTANCE d.o.o. Sarajevo ima za cilj da krajnjim korisnicima olakša pristup svim vrstama osiguranja. Ova članica Raiffeisen grupe u BiH posluje od 2010. godine. Uz potpuni pregled nad tržištem osiguranja, njeni stručni i profesionalni uposlenici pronalaze najbolju i najpovoljniju ponudu za svoje klijente, vodeći brigu o praćenju isteka ugovorenih polisa i pravovremenoj obnovi osiguranja.

Raiffeisen DIREKT INFO – kontakt informacije

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Raiffeisen DIRECT INFO:

Za pozive iz BiH: 081 92 92 92

Za pozive iz inostranstva: +387 33 75 50 10

E-mail: info.rbbh@raiffeisengroup.ba

Fax: +387 33 21 38 51

SWIFT: RZBABA2S

DRUGI UPRAVO ČITAJU