back to top

PROJEKAT PHYTO BIH I DIGITALIZACIJAMONITORINGA ŠTETNIH ORGANIZAMA – RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA FITOSANITARNE INSPEKTORE

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u saradnji sa Upravom za zaštitu zdravlja bilja BiH i drugim fitosanitarnim inspekcijama u BiH pristupila projektu PHYTO BiH s ciljem unapređenja sigurnosnih aspekata u kontroli sjemena i sadnog materijala u prekograničnom prometu roba, kao i dalje digitalizacije unutar fitosanitarne oblasti shodno praćenju najboljih uporednih praksi u zemljama Evropske unije. Projekat PHYTO BiH služi kao podrška fitosanitarnom sektoru u Bosni i Hercegovini, s ciljem implementacije aktivnosti unutar jedinstvenog fitosanitarnog pristupa u pravcu približavanja acquis communautaire, praksama i standardima Evropske Unije. Uz podršku projekta PHYTO BiH- Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u Bosni i Hercegovini u cilju  usklađivanja sa standardima EU, kojeg implementira Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije – Mediteranski agronomski institut – Bari (CIHEAM) Italija,3.7. i 4.7.2022. godine na Igmanu je održana Treća tehnička radionica fitosanitarnih inspektora BiH.

Od strane eksperata iz Italije prezentiran je Priručnik oslužbenim kontrolama u skladu sa Uredbom (EU) 2017/625 i izvršena teorijska i praktična obuka o primjeni informacionog sistema AppPHYTO za fitosanitarni sektor u Bosni i Hercegovini.AppPHYTO je namjenski izrađena android aplikacija koja će omogućiti efikasnije prikupljanje podataka o karantinskim štetnim organizmima prilikom fitosanitarnog nadzora, kao i njihovu obradu po sistemu elektronske razmjene i ažuriranja podataka.

Federalni fitosanitarni inspektor gosp. Refik Ahmetović je okviru praktične obuke prezentirao „Fitosanitarne nadzorne aktivnosti u prekograničnom prometu i unutrašnjosti tokom 2021. godine“ ispred Sektora granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove.

AppPHYTO je praćena hardverdskom podrškom u smislu mobilnih telefona fitosanitarnim inspektorima i ostalim korisnicima u Bosni i Hercegovini sa ugrađenom AppPHYTO aplikacijom. Pored niza drugih projektnih aktivnosti u službi jačanja organizacijsko-tehničkih vještina i kapaciteta specifično za oblast rada fitosanitarne inspekcije u okviru PHYTOBiH, dalji procesi digitalizacije predstavljaju značajan integrativan iskorak u modalitetima sinhronizovanog praćenja i kontrole pojave karantinskih štetnih organizama u Bosni i Hercegovini.

Objava PROJEKAT PHYTO BIH I DIGITALIZACIJAMONITORINGA ŠTETNIH ORGANIZAMA – RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA FITOSANITARNE INSPEKTORE pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU