back to top

Poziv na seminar – Efikasno rukovođenje MSP, 18. jula

Kantonalna privredna komora Tuzla poziva Vas na jednodnevni seminar na temu: Efikasno rukovođenje u malim i srednjim preduzećima.

Program poslovne edukacije za uspješnost rukovođenja Ključ uspješnog poslovanja koji će biti održan 18.7. (četvrtak) 2024. godine od 9,oo sati u velikoj sali Komore (III sprat), Trg slobode bb Tuzla.

Seminar je namijenjen direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, zaposlenicima u malim i srednjim preduzećima i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti efikasnog rukovođenja, timske komunikacije, motivacije, delegiranja, strukture timskih sastanaka, indikatora uspješnosti tima, popunavanje timova i ostale karakteristike efektivnog rukovođenja.

Cilj ovog programa je izgraditi ili jačati preduzeća, sa primjenom najinovativnijih metoda edukacije ( Quality circles ) kako bi profesionalni rukovodioci postigli jasnu viziju, misiju i ciljeve preduzeća, poboljšali vještine upravljanja ljudima, primjenili nove metode motivacije i komunikacije, metode delegiranja i alokacije resursa, te postavili indikator uspješnosti preduzeća.

Iznos kotizacije po učesniku:
• za članice KPKTZ: 175,00 KM (2., 3.,…n-ti učesnik iz iste firme 160,00 KM)
• za ostale polaznike: 234,00 KM (2., 3.,… n-ti učesnik iz iste firme 220,00 KM)
U cijenu je uračunat PDV.

Predavači: ICC/EAB stručni tim – internacionalni certificirani stručnjaci evropskim certifikatima sa puno svakodnevnog i realnog iskustva u različitim oblastima, kao što su korporativno upravljanje i upravljanje ljudskim resursima, komunikacija, komercijalne vještine i tehnike prodaje itd. Realizovano oko 2000 radionica sa više od 25 godina stečenog iskustva.

Popunjenu prijavu za Seminar sa dokazom o uplati kotizacije na račun broj: 132-100-0299210088 kod NLB banke d.d., potrebno je dostaviti prije održavanja Seminara, a najkasnije do utorka, 16.7.2024. godine, putem e-maila, na adresu: edina@kpktz.ba

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt: Edina Kurtić, e-mail: edina@kpktz.ba

P R I J A V A

DRUGI UPRAVO ČITAJU