back to top

Općina Tešanj je rezidencija za investitore

U ovogodišnjem specijalnom izvještaju fDi Intelligence, američki magazin Financial Times na listi Evropski gradovi i regije budućnosti 2024 svrstao je Tešanj na četvrto mjesto najperspektivnijih mikrogradova u Evropi prema kvalitetu strategije privlačenja direktnih stranih investicija. Čime je Tešanj, u kojem je početkom ove godine bilo registrirano 3056 poslovnih subjekata, sa 13.795 zaposlenih i godišnjim prometom od oko 2,5 milijarde konvertibilnih maraka, zaslužio tako visoku poziciju među 117 gradova ocjenjivanih u toj kategoriji, u razgovoru za Business Magazine objašnjava općinski načelnik Suad Huskić.

Lokalna vlast aktivno radi na poboljšanju poslovne klime kroz olakšavanje administrativnih procedura, smanjenje birokratije i pružanje podrške investitorima

BM: Šta su glavne karakteristike tešanjske strategije privlačenja direktnih stranih investicija koje ga u tom kontekstu čine najperspektivnijim u regiji?

Općina Tešanj Je Rezidencija Za Investitore
Moramo eliminisati sistemske manjkavosti, ukazuje Huskić

HUSKIĆ: U tešanjskoj strategiji privlačenja direktnih stranih investicija ističe se nekoliko ključnih karakteristika koje je čine izuzetno perspektivnom u regiji.
Geografski položaj – Tešanj se nalazi na strateškom geografskom položaju u srcu Bosne i Hercegovine, što ga čini pogodnim za investicije koje ciljaju na tržišta u ovom regionu, ali i za distribuciju proizvoda na širem području Balkana.
Razvijena infrastruktura – Grad ima dobro razvijenu infrastrukturu koja uključuje puteve, kao i pristup vazdušnom saobraćaju preko obližnjeg Međunarodnog aerodroma Tuzla.
Radna snaga – Tešanj ima dostupnu radnu snagu sa različitim vještinama i obrazovanjem, što je atraktivno za kompanije koje traže kvalifikovanu radnu snagu po konkurentnim cijenama.
Podsticajna poslovna klima – lokalna vlast aktivno radi na poboljšanju poslovne klime kroz olakšavanje administrativnih procedura, smanjenje birokratije i pružanje podrške investitorima.
Industrijski potencijal – Tešanj ima raznoliku industrijsku bazu, uključujući sektore kao što su tekstilna industrija, metalurgija, drvna industrija i poljoprivredna proizvodnja. Ova raznolikost pruža mogućnosti za ulaganje u različite sektore.

Broj od 2.028 zaposlenih u samo šest kompanija koje imaju strani kapital, pokazuje ogroman uticaj koji strani investitori imaju na stvaranje radnih mjesta i podsticanje rasta u lokalnoj ekonomiji

BM: Kako izgledaju konkretni pokazatelji uspješnosti te strategije u smislu broja stranih investitora, ukupne vrijednosti njihovih ulaganja, broja otvorenih radnih mjesta…?

Općina Tešanj Je Rezidencija Za InvestitoreHUSKIĆ: FDI magazin servis za monitoring stranih direktnih investicija uglednog Financial Timesa za period 2014. / 2015. uvrstio je Tešanj. zajedno sa Žepčem i Teslićem. među deset najboljih regija za investiranje u jugoistočnoj Evropi. U uvjetima slobodnog tržišta, u Tešnju pozitivno posluju bosanskohercegovačke, ali i evropske i svjetske kompanije. Svi parametri razvoja (investicije, izvoz, promet, radna mjesta..) su potvrdili da je ta ocjena bila opravdana, s obzirom na činjenicu da je i 2024. godine Tešanj zauzeo visoko četvrto mjesto na FDI Intelligence listi evropskih gradova i regija budućnosti.
Broj od 2.028 zaposlenih u samo šest (među više od 20) kompanija koje imaju strani kapital, pokazuje ogroman uticaj koji strani investitori imaju na stvaranje radnih mjesta i podsticanje rasta u lokalnoj ekonomiji.
Osim što pružaju prilike za zapošljavanje, ove investicije često donose i nove tehnologije, poslovne prakse i mogućnosti za obuku i razvoj zaposlenika. To ukazuje na važnost otvorenosti prema stranim ulaganjima i potrebu za daljom promocijom investicionog okruženja koje privlači strane partnere.

BM: U kategoriji u kojoj je ocjenjivan Tešanj pobijedio je irski Limerik, prvenstveno zahvaljujući američkoj investiciji vrijednoj 630 miliona eura, što je iznos koji daleko nadmašuje ukupni godišnji priliv stranog kapitala u cijelu Bosnu i Hercegovinu – koje sistemske manjkavosti na državnom i entitetskom nivou je najnužnije eliminisati da bi tako velika direktna strana ulaganja bila moguća i u našoj zemlji?

HUSKIĆ: Direktna strana ulaganja su ključni faktor ekonomske stabilnosti i razvoja za svaku zemlju, uključujući i našu. Da bi se privukla takva ulaganja, potrebno je eliminisati određene sistemske manjkavosti na državnom i entitetskom nivou.
Evo nekoliko ključnih problema koje bi trebalo riješiti: pravna sigurnost – investitori zahtijevaju jasne i stabilne pravne okvire kako bi zaštitili svoje investicije, a nepostojanje dosljedne primjene zakona, dugotrajni pravni postupci i korupcija predstavljaju prepreku za investicije; administrativne prepreke – dugotrajniji procesi registracije, izdavanja dozvola i drugih administrativnih procedura otežavaju ulazak stranih investitora (potrebno je pojednostaviti te procedure); politička stabilnost – politička nestabilnost ili sukobi unutar zemlje mogu biti ozbiljna prepreka za strane investicije, jer investitori žele ulagati u zemlje koje imaju stabilnu političku situaciju i predvidljivu politiku; nedostatak infrastrukture – nedostatak adekvatne infrastrukture, uključujući željezničku, energetsku i digitalnu, može ograničiti potencijalne investicije (investicije u razvoj infrastrukture i poboljšanje postojeće infrastrukture mogu povećati atraktivnost zemlje za strane ulagače); nedostatak radne snage i obrazovanje – nedostatak kvalifikovane radne snage i neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada mogu biti prepreka za privlačenje investicija (investiranje u obrazovanje i obuku radne snage u skladu s potrebama tržišta rada može povećati konkurentnost zemlje); korupcija – korupcija je često prisutna u poslovnim transakcijama i može biti ozbiljna prepreka za strane investitore (borba protiv korupcije i jačanje institucija koje se bave sprečavanjem korupcije ključni su za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja).

BM: Koliku podršku na polju privlačenja stranih investicija Tešanj ima sa viših nivoa vlasti i koliko ste u tom kontekstu zadovoljni funkcioniranjem bh. ekonomske diplomatije – postoji li neki pozitivan primjer te vrste?

HUSKIĆ: Kada je riječ o podršci na polju privlačenja stranih investicija sa viših nivoa vlasti, ona se uglavnom zasniva na raznim mjerama, programima, pa i pogodnostima namjenjenim investitorima.
Na kantonalnom nivou postoje određeni programi subvecioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata. Na nviou FBiH postoje redovni programi sufinansiranja zapošljavanja.
Pored navedenog, na federalnom i državnom nivou postoje redovne mjere poreskih olakšica za investitore pod određenim uslovima.
Uprkos mogućim izazovima, mogu se pronaći primjeri uspješne saradnje između diplomatskih predstavništava BiH i stranih investitora u promociji investicijskih mogućnosti. Ti primjeri obično ukazuju na važnost koordinacije između različitih nivoa vlasti i institucija kako bi se osigurala podrška privlačenju stranih investicija.

Daljnja strategija privlačenja stranih investicija u Tešnju fokusirat će se na diversifikaciju ekonomije, poboljšanje poslovne klime, obrazovanje i obuku radne snage te jačanje institucionalnih kapaciteta

BM: Šta su trenutno najizvjesniji investicijski projekti na području Tešnja i u kojem smjeru će se dalje razvijati lokalna strategija privlačenja stranih investicija?

HUSKIĆ: Prostor općine Tešanj je rezidencija za domaće i inostrane investitore.
Domaće investicije su u značajnom porastu u posljednjem periodu. Značajni domaći investitori u posljednjih nekoliko godina sa prostora općine Tešanj su HIFA, AS, Madi, Inox Ajanović, Medena Commerce, Silk-Trade, Farex, Mann+Hummell…
Razvijena dugogodišnja industrijska kultura i izgrađeni poslovni odnosi sa vodećim svjetskim frmama u području autoindustrije pozicionirali su općinu Tešanj kao područje od posebnog interesa za inostrane investitore. Isporuka originalnih dijelova i opreme prema vodećim svjetskim proizvođačima u autoindustriji, koja traje duže od 40 godina, dovela je do potpuno logične naslonjenosti na moderne tehnologije i međunarodna tržišta.
Prisustvo poslovne infrastrukture i blizina autoceste Zagreb – Beograd, kao i izgradnja Koridora Vc, učinile su ovo područje posebno interesantnim za direktne inostrane investicije. Više od 20 direktnih inostranih investicija je prisutno u vodećim industrijskim sektorima općine Tešanj. U području autoindustrije tu su prisutne njemačke (Mann+Hummel BA) i nizozemske investicije (Hemtech).
Poseban interes za investiranje u općini Tešanj od strane holandskih investitora je iskazan u slučaju Lock Wood (proizvodnja namještaja).
Prerada tekstila i kože su područja u kojima su zabilježeni primjeri direktnih inostranih investicija od strane slovenačkog (Alpina Bromy) i italijanskog partnera (Socksmaker3).
Još jedna inostrana investicija porijeklom iz Njemačke je firma Koala Paintings, koja se bavi proizvodnjom igračaka.
Daljnja strategija privlačenja stranih investicija u Tešnju fokusirat će se na diversifikaciju ekonomije, poboljšanje poslovne klime, obrazovanje i obuku radne snage te jačanje institucionalnih kapaciteta. Lokalna vlasti će sigurno raditi na promociji Tešnja kao poželjne destinacije za ulaganje putem kampanja, olakšavanjem administrativnih procedura i pružanjem podrške investitorima.

Tri bh. gradića u Top 10

Općina Tešanj Je Rezidencija Za InvestitoreMeđu Top 10 evropskih mikrogradova sa najboljom strategijom privlačenja direktnih stranih investicija, Financial Times je osim Tešnja uvrstio još dva bosanskohercegovačka gradića – Kakanj (sedmo mjesto) i Gradišku (deveto mjesto).
Prema istom kriteriju, za najperspektivniji veliki evropski grad proglašen je Glasgow , dok je u kategoriji srednjih gradova tu titulu ponio Newcastle, a od malih gradova najbolju strategiju privčenja direktnih stranih ulaganja ima Cork City.

Objava Općina Tešanj je rezidencija za investitore pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU