„Prevashodno cilj nam je razvoj tržišta drvetom, ali i zaštita drvopređaviča s područja Kantona Sarajevo sistemom uspostavljanja tržišnim cijenama, što će omogućiti svim zainteresovanim kupcima da pod istim tržišnim uslovima nabave šumske drvne sortimente i nedrvne proizvode.  Odlukom se nastoji i izgraditi sistem prodaje koji isključuje nezakonite radnje i odlučivanje pojedinca kod izbora kupaca i određivanja cijena, kao i raspodjela količina po kupcima, te omogućiti lokalnom stanovništvu pristup ogrjevnom drvetu“, istakao je ministar privrede KS Adnan Delić.

Osim segmenta prodaje drvnih sortimenata, Odlukom o prodaji šumskih drvnih sortimenata prvi put se uvodi u sistem, ali i obavezu, prodaja nedrvnih šumskih proizvoda, te sam način njihovog prikupljanja iz šuma.

„Nesporna je činjenica da je ubiranje nedrvnih šumskih proizvoda dobrim dijelom bilo van kontrole, te se ozbiljno narušava biodiverzitet šume. To se mora uvesti pod nadzor kako bi se pojačala svijest o važnosti brige o čuvanju ekosistema šume“, najavio je ministar Delić.

Podsjetio je da i je korištenje nedrvnih proizvoda definisano Zakonom o šumama, ali da do sad nisu urađeni podzakonski akti koji bi regulirali provođenje tog zakona.

  U TC Džananović sa radom počela preuređena dm prodavnica

„Ovom Odlukom, između ostalog, nastoji se zaštiti ekobilje, a posebno strogo zaštićene biljne vrste o kojima se ne vodi računa i koje se nekontrolisano iskorjenjuju. Neophodno je da se u ovoj oblasti uvede red, počev od načina branja, dozvoljenih i mogućih količina branja i tome slično“, pojasnio je ministar Delić.

Odluka je objavljena na stranici Ministarstva privrede.

Ministarstvo privrede poziva privrednike iz oblasti drvoprerađivačke industije, ali i sve druge koji imaju prijedloge i primjedbe na ovu Odluku da pošalju iste na email: [email protected] najkasnije do ponedjeljka, 18. jula 2022. godine, kako bi se oni mogli analizirati i uvrstiti u Odluku prije njenog zvaničnog donošenja.