back to top

Delegacija UPFBiH sa ambasadorom Murphyjem: Poziv vlastima na usku saradnju sa UPFBiH

Ispred UPFBiH sastanku su prisustvovali predsjednik Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić, potpredsjednica Upravnog odbora Snježana Koepruner, član UO Adem Hanić te članovi UPFBiH Kenan Ahmetlić i Ante Miloš.

Predstavnici UPFBiH upoznali su ambasadora o aktivnostima Udruženja, kao i o stanju i perspektivama realnog sektora u FBiH i glavnim preprekama i potrebama za unaprjeđenje poslovnog ambijenta i funkcionalnije poslovanje generalno.

Poslodavci su istakli da je cijena rada u FBiH najveća u Europi te da je neophodno što prije smanjiti parafiskalna i fiskalna opterećenja, kao i da je potrebno urediti zdravstveni sistem na način da se teret plaćanja bolovanja koji snose poslodavci smanji sa 42 na 15 dana. Također su naglasili da poslovanje u FBiH guši glomazna i skupa administracija, neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, a poseban je problem nedostatak radne snage, kao i nerealne evidencije službi za zapošljavanje o nezaposlenim osobama.

Poslodavci su također istakli da strane i domaće investicije odbija neefikasnost državne administracije, komplikovane administrativne procedure, složenost poreznih i drugih propisa koji direktno ili indirektno utiču na domaća i strana ulaganja, velika parafiskalna opterećenja, nerazvijena komunalna infrastruktura, kao i općenito stvaranje napete političke situacije i nesigurnosti, koja nije dobra pretpostavka za investiranje. Ovo je spomenuto i u izvještaju o investicijskoj klimi u Bosni i Hercegovini koji je objavio američki State Department, a u kojem je upozoreno na kompliciran i nesiguran sistem.

Na današnjem sastanku je također naglašeno da su prioritetne aktivnosti UPFBiH, koje su sastavni dio dokumenta “Šta poslodavci očekuju od vlasti”, a koji je prezentovan vlastima prije i nakon izbora, poboljšanje poslovnog ambijenta, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje opterećenja cijene rada u cilju povećanja minimalne i svih drugih plaća radnika, liberalizacija tržišta rada i jačanje ekonomsko-socijalnog dijaloga, ali da još uvijek nema  odgovarajuće i blagovremen reakcije vlasti.

Aktivnosti imaju za cilj jačanje realnog sektora, povećanje zaposlenosti, plaća i stvaranja boljih uslova rada, smanjenje odlaska mladih i kvalifikovanih kadrova i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.

Ambasador Murphy je naglasio da je obavljen vrlo informativan razgovor te da Udruženje marljivo radi na pripremanju mjera i zakona za olakšanje poslovanja, te je pozvao rukovodstvo Federacije BiH na usku saradnju sa Udruženjem poslodavca u FBiH ističući da je saradnja ključ za efikasne reforme.

Objava Delegacija UPFBiH sa ambasadorom Murphyjem: Poziv vlastima na usku saradnju sa UPFBiH pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU