back to top

BiH treba uvesti takse za izvoz drveta, izvozne kvote  i utvrditi standardizaciju šumskih drvnih sortimenata

Organizatori okruglog stola bili su Udruženje poslodavaca u FBiH, Mašinski i Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Zabrane izvoza šumskih sortimenata nisu ni najbolja niti dugoročna rješenja kada je u pitanju eksploatacija i najefikasnije korištenje šumskih sortimenata. Stoga je zaključeno da je nužno raditi na sistemskim, trajnim rješenjima, a ona mogu biti takse na izvoz šumskih sortimenata, utvđivanje kvota za izvoz šumskih sortimenata ili nešto treće što će doprinijeti efikasnijem korištenju jednog  od najznačajnijih resursa BiH, a to je šuma. Također je istaknuto da je potrebno raditi na ukidanju i smanjenju fiskalnih i parafiskalnih nameta po ovom osnovu.Bih Treba Uvesti Takse Za Izvoz Drveta, Izvozne Kvote  I Utvrditi Standardizaciju Šumskih Drvnih Sortimenata

„Na okruglom stolu smo zajedno sa predstavnicima akademske zajednice, preduzeća koja se bave eksploatacijom i preradom drveta usaglasili da postoji potreba zajedničkog rada kako bismo počeli sa sistemskim rješavanjem brojnih otvorenih pitanja šumarstva i drvne industrije. Dgovorili smo, pored ostalog, formiranje radnih grupa koje će usaglasiti rješenja, koja ćemo ponuditi institucijama vlasti, kako bi se donijela odgovarajuća strateška i zakonska rješenja i doradili propisi, što bi osiguralo bolje upravljanje našim šumskim bogatstvom i eksploatacijom drveta.  Potrebno je, također, raditi na unapređenju tehnologije za korištenje i obradu drveta, ulagati u obrazovanje kadrova – što bi sve skupa rezultiralo boljom zaštitom šuma i istovremenim razvojem drvne industrije u BiH.   Dakle, važna pitanja su sirovina, tehnologija i kadrovi“, kazao je Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Prof.dr. Jusuf Musić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u uvodnom izlaganju je ukazao na značaj standardizacije šumskih drvnih sortimenata.Bih Treba Uvesti Takse Za Izvoz Drveta, Izvozne Kvote  I Utvrditi Standardizaciju Šumskih Drvnih Sortimenata

„U BiH su još uvijek na snazi JUS standardi bivše Jugoslavije, ali se ni oni ne primjenjuju, naročito, u segmentu tzv. pilanskih trupaca, koji su kod nas u BiH najzastupljeniji. Ti standardi su zastarjeli i mi bismo trebali primjenjivati BAS EN standarde koji ostavljaju značajan prostor za racionalizaciju proizvodnje drveta“, istaknuo je prof. dr. Musić.

Iako je drvna industrija jedna od najbrže rastućih sektora u BiH, ona još uvijek  nije prepoznata kao stateški važna industrija.

„Za razliku od BiH, gdje drvo iz šume ide direktno za ogrjev, u razvijenim zemljama je sistem da se ono najprije pošalje u industriju, zatim prerađuje i tek na kraju služi kao energent“, kazao je prof. dr. Murćo Obućina sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Bih Treba Uvesti Takse Za Izvoz Drveta, Izvozne Kvote  I Utvrditi Standardizaciju Šumskih Drvnih Sortimenata

Okrugli sto “Kvalitativno i kvantitativno iskorištavanje drvnih sortimenata i potrebe za kadrom u drvnoj industriji“  Udruženje poslodavaca u FBiH je realiziralo u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a finansira Europska unija.

Objava BiH treba uvesti takse za izvoz drveta, izvozne kvote  i utvrditi standardizaciju šumskih drvnih sortimenata pojavila se prvi puta na Business Magazine.

business-magazine.ba

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU