Otkrivamo tajne usješnih biznisa!

  Energetika

  0

  Tehnika primjene i eksploatacije raznih oblika energije.

  Jedna od triju generičkih tehnika koje su u funkciji triju drugih tehnika: proizvodne, prijenosne i pohranske tehnike.

  Generički dio tehnike u funkciji proizvodnje, prijenosa i pohrane energije za što su potrebni tehnički sustavi.

  •Postupci proizvodnje, prijenosa i pohrane te potrebni tehnički sustavi moraju biti energijski djelotvorni, pouzdani, podobni za upotrebu i održavanje, prihvatljivi s motrišta zaštite okoliša i prirode te gospodarski opravdani.

  •Treba naglasiti da su za tako definiranu energetiku potrebna brojna temeljna znanja iz invarijantnih znanosti: matematike, fizike i kemije te iz njih izvedenih temeljnih tehničkih znanosti poput termodinamike, mehanike fluida i mehanike.

  Poduzetnički vodiči