WB EDIF – obilježava petu godišnjicu

WB EDIF – obilježava petu godišnjicu

Program za razvoj i inovacije preduzeća zapadnog Balkana (WB EDIF) obilježava petu godišnjicu svog osnivanja.

Na ceremoniji obilježavanja, koja je tim povodom upriličena 7. novembra 2017. u Sarajevu, okupili su se predstavnici bankarskih/finansijskih institucija, zemalja korisnica Programa i kompanija iz regije zapadnog Balkana, te investitori, predstavnici akademske zajednice i regionalnih organizacija.

U svom pozdravnom obraćanju (video poruka) gđa. Katarína Mathernová, zamjenica direktora Generalne direkcije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, naglasila je važnost Programa za ostvarivanje strateških prioriteta EU na zapadnom Balkanu. Istakla je činjenicu da doprinos EU, u iznosu od 150 miliona eura u ukupnim poticajima WB EDIF-a od 650 miliona eura za mala i srednja preduzeća u regionu, omogućava da se otvori i održi više od 20.000 radnih mjesta, s posebnim fokusom na inovacije i mlade poduzetnike.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Europske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, naglasio je važnost MSP-ova zapadnog Balkana za lokalnu ekonomiju, kao i stratešku ulogu podrške Europske unije za ovaj region. Prespektiva pristupanja vodećih kandidata u 2025. godini (govor predsjednika Junckera o stanju Unije) daje zamah svim zemljama zapadnog Balkana.

Sam čin obilježavanja godišnjice pružio je priliku međunarodnim finansijskim institucijama (Europska investiciona banka, Europski investicioni fond, Europska banka za obnovu i razvoj, Grupa Svjetske banke, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) da predstave različite instrumente i programe koje vode u sklopu EDIF-a – kapitalnu i kreditnu podršku, garancije, tehničku pomoć.

Firme korisnice, investitori i predstavnici trgovinskih komora razmijenili su iskustva, prijedloge i mišljenja u pogledu poslovnog okruženja i kulture u regionu.

Svi učesnici su se složili da je tokom proteklih godina putem EDIF-a puno toga ostvareno te da ovaj instrument ima ogroman potencijal za podsticanje inovacija i regionalne ekonomske integracije. Izneseni prijedlozi za buduće djelovanje su se odnosili na potrebu da se: omogući dugoročno finansiranje preduzeća u domaćoj valuti, definicija malih i srednjih preduzeća prilagodi lokalnim specifičnostima, organizuje više sastanaka između firmi u regionu i okupe relevantni akteri, traži politička podrškaza ključne reformske mjere, izbjegava pretjerano projektovanje finansijskih instrumenata EDIF-a, održi programski fokus, te da se informacije o postignućima EDIF-a bolje prenose širom regiona.

Program za razvoj i inovacije preduzeća zapadnog Balkana predstavlja platformu za saradnju između Europske unije, glavnih bilateralnih i međunarodnih finansijskih institucija i šest zemalja korisnica na području zapadnog Balkana. Misija WB EDIF-a je riješiti neke od najvećih nedostataka u smislu pristupa finansijama na finansijskom tržištu zapadnog Balkana, sa kojima se domaće firme suočavaju. Cilj programa je osnažiti poduzetnički duh i investicioni kapacitet malih i srednjih preduzeća kako bi ih se učinilo konkurentnim i spremnim za integraciju na regionalno, EU i globalno tržište.

 

L.Đ

O autoru

Srodni članci