Uspješna poslovna prezentacija

Uspješna poslovna prezentacija

SMART Resursni centar i Vanjskotrgovinska komora BiH organizuju jednodnevnu radionicu Uspješna poslovna prezentacija koja će se održati 26. 04. 2018. sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo), a namijenjena je direktorima, HR menadžerima, menadžerima komunikacija, rukovodiocama rizika, CSR menadžerima i svim drugim uposlenicima koji prezentuju poslovanje, uspjehe ili kompaniju, vode sastanke i javno komuniciraju uime kompanije.

Očekivani rezultati edukacije:

  • Definisani potrebni elementi uspješne poslovne prezentacije;
  • Unaprijeđene vještine prezentovanja složenih informacija na razumljiv i upečatljiv način;
  • Usvojeno znanje i vještine za uspješnu poslovnu prezentaciju.

Način prijave i kotizacija:

Za učešće na edukaciji predviđena je kotizacija u iznosu od 120,00 KM (s PDV-om). U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Edukacija
  • Prezentacije/Materijali
  • Lagani ručak i osvježenje na pauzama
  • Certifikat o učešću
  • Pribor

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca na linku ili popunjavanjem prijavnog obrasca i dostavljanjem istog na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205. Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je utorak 24. 04. 2018. do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa radionicom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206. Kontakt osoba je gospodin Seid Hadžibajrić – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.

Agenda Uspješna poslovna prezentacija 2018

Datum: 26. 04. 2018.
Vrijeme: 09:00

Organizator: SMART Resursni centar i Vanjskotrgovinska komora BiH
Vrijeme: 09:00 – 16:00
Cijena: 120,00 KM sa PDVom
Predavač: Adis Hećimović

Pošaljite prijavu

PREDAVAČ

Predavač Adis Hećimović, magistar prava, iskusni trener SMART Resursnog centra sa završenim univerzitetskim programom Fakulteta za komunikologiju Kraljevine Švedske koji više od 15 godina radi kao ekspert u oblasti unapređenja komunikacija kroz konsultantsko savjetovanje i edukaciju. Predavač ima bogato lokalno i internacionalno iskustvo u radu sa različitim pravnim subjektima, pojedincima i pojedinkama u oblasti komunikacije, pregovaračkih vještina, analize tima, motivacije zaposlenih, medijacije u kompleksnim i konfliktnim situacijama, razvoja karijere i selekcije uposlenika.

Više informacija: http://civilnodrustvo.ba/resursni-centar/edukacije/poslovne-vje%C5%A1tine/uspje%C5%A1na-poslovna-prezentacija/.

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci