Uloga korporativne sigurnosti u savremenom poslovanju

Uloga korporativne sigurnosti u savremenom poslovanju

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju organizira obuku na temu “Uloga korporativne sigurnosti u savremenom poslovanju” koja se održava 03. i 04. 10. 2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

U toku realizacije ove obuke, bit će predstavljene sljedeće teme:

– Korporativna sigurnost (pojam, uloga, organizacija, nadležnosti)
– Informaciona sigurnost (zaštita informacionih sistema, sprečavanje odavanja informacija, industrijska špijunaža, poslovna tajna)
– Ekonomska sigurnost (ekonomske koristi, sistem nabavki, sprečavanje zloupotreba, zaštita od reputacionih rizika)
– Fizičko-tehnička sigurnost (razlozi za angažovanjem FTS, ekonomske koristi i sl.)
– Bezbjednost i zaštita na radu (izrada i značaj Akta o procjeni rizika u kompanijama, standardi u oblasti korporativne sigurnosti i sl.)
– Primjeri iz prakse.

Obuka je namijenjena vlasnicima i direktorima kompanija, menadžerima iz oblasti korporativnog upravljanja, rizika, bezbjednosti, kao i onima koji su profesionalno zainteresirani za ovu problematiku.

Za učešće na dvodnevnoj obuci naplaćivat će se kotizacija u iznosu od 170,00KM (+PDV) po učesniku.

U kotizaciju su uključena predavanja, lagani ručak i osvježenje u predviđenim pauzama te seminarski materijal i certifikat o uspješno završenoj obuci. Uplate kotizacije je moguće izvršiti na račun 3383202250102995 kod Unicredit bank d.d. Sarajevo.

Ispunjen prijavni obrazac sa potvrdom o izvršenoj uplati kotizacije potrebno je dostaviti najkasnije do 01. 10. 2018. godine do 12:00 na e-mail adresu: edukacija@komorabih.ba ili poslati na broj faxa: 033/566-205. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: 033/566-206.

Poziv
Program
Prijava

Agencije/A.Š.

O autoru

Srodni članci