U Bihaću 30. i 31. marta obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“

U Bihaću 30. i 31. marta obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) – u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti europskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici – organizira dvodnevni program obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II”.

Obuka će se održati u Bihaću 30. i 31. marta, a dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja ove obuke je upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljevi obuke su: a) upoznati učesnike sa fazama projektnog ciklusa i dokumentima koji se proizvode u svakoj od faza PCM-a; b) upoznati osnovne principe PCM metodologije te identificirati ključne aktere procesa programiranja te njihove uloge i ogovornosti; c) predstaviti i objasniti svrhu i sadržaj sektorskog planskog dokumenta (SPD) te dati pregled osnovnih elemenata i načina razvoja akcionog dokumenta (AD).

Ciljnu grupu predstavljaju uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od EU.

Razvoj kompetencija ciljne grupe uključuje osposobljenost za analitičko razmišljanje i proaktivni pristup pripreme projekata za finansiranje iz fondova EU.

Pravo učešća imaju uposlenici organa državne službe koje imenuju rukovoditelji organa uprave i koji blagovremeno izvrše online prijavu, isključivo putem web-stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba, uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 26. mart.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i sprovedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (”Službene novine FBiH”, broj 74/12). Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze. Agencija ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

www.mreza-mira.net/L.Đ

O autoru

Srodni članci