Svjetski forum dogovorio mjere za rješavanje prekomjernog kapaciteta u sektoru čelika

Svjetski forum dogovorio mjere za rješavanje prekomjernog kapaciteta u sektoru čelika

Svjetski forum o prekomjernom kapacitetu u sektoru čelika, koji okuplja 33 privrede, među kojima su sve zemlje grupe G20, zainteresirane zemlje OECD-a i svi najveći svjetski proizvođači čelika, u Berlinu je postigao dogovor o ambicioznom paketu konkretnih političkih rješenja za hitno pitanje globalnog prekomjernog kapaciteta u sektoru čelika.

Na temelju dogovorenog paketa članovi Svjetskog foruma moraju osigurati tržišno utemeljene rezultate u industriji čelika, izbjeći dodjeljivanje subvencija koje narušavaju tržišno natjecanje i druge mjere vladine podrške koje pridonose prekomjernom kapacitetu, osigurati ravnopravne uslove za državna i privatna preduzeća te uvesti djelotvorne mjere prilagodbe. Za praćenje sprovedbe tih koraka tokom 2018. i 2019. predviđen je i čvrst mehanizam praćenja kapaciteta i razvoja politike.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström je izjavila: Problem prekomjernog kapaciteta ima stvaran utjecaj na ljudske živote, posebice na živote nezaposlenih. To je izazov na svjetskom nivou i tako ga se treba rješavati. Uoči 11. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije u Buenos Airesu taj uspjeh naglašava važnost učinkovite multilateralne suradnje u rješavanju globalnih problema. Naš rad, naravno, još nije gotov. Sad s riječi trebamo prijeći na djela.”

Prioritet za članove Svjetskog foruma je osigurati brzu primjenu dogovorenih načela i preporuka te u prvoj polovini 2018. dostaviti informacije o koracima koje su poduzeli kako bi se uklonile subvencije koje narušavaju tržišno natjecanje. Pitanje prekomjernog kapaciteta predsjednik Juncker je istakao nekoliko puta na bilateralnom i multilateralnom nivou, ponajprije na posljednja dva sastanka na vrhu grupe G20.

Rad Foruma, koji je pokrenut u decembru 2016. na poziv čelnika grupe G20 u Hangzhouu, ojačan je rezultatima sastanka na vrhu G20 u Hamburgu u julu 2017. Svjetski forum će se nastaviti sastajati barem triput godišnje kako bi pratio sprovedbu današnjih obaveza.

 

 

Agencije/L.Đ

O autoru

Srodni članci