back to top

Šta je moratorij na kredit

Čuli ste za pojam moratorij na kredit, ali ne znate šta je moratorij na kredit. 

Moratorij ima značenje počeka ili zamrzavanja kredita, banke moratorij najčešće odobravaju na stambene kredite u iznimnim uvjetima.

Banke također odobravaju moratorij i po ostalim kreditima, gotovinski, hipotekarni i drugi.

Moratorij se u pravilu, odobrava najčešće na pola godine, uz plaćanje kamate, ili jednokratne naknade, koju je moguće pripisati glavnici kredita i poslije je otplaćivati.

Ako klijent odabere plaćanje naknade, nema drugih obveza po kreditu do isteka moratorija.

U slučaju opcije plaćanja kamate za vrijeme moratorija može se ugovoriti da kamata dospijeva mjesečno, kvartalno, godišnje, ili po isteku moratorija.

Moratorij je razdoblje u kojem glavnica kredita ne dospijeva na naplatu, najčešće se odobrava na stambene kredite, te korisnicima koji su na rodiljnom dopustu i njihovim supružnicima te dužnicima na dugotrajnom bolovanju preko 60 dana.

Isto tako, moratorij se može odobriti klijentu ako je kredit osiguran za situacije poput gubitka posla, bolesti i ostalih osiguranih slučajeva.

Nakon isteka moratorija, klijent nastavlja s otplatom kredita u mjesečnim anuitetima. Moratorij najčešće traje najduže godinu dana.

Supported by TNT Grupacija

DRUGI UPRAVO ČITAJU