back to top

Sastanak Koordinacionog tijela za Trgovsku goru: Podržane aktivnosti Pravnog i Ekspertskog tima

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac organizovao je danas u Sarajevu sastanak Koordinacionog tijela na kojem su prezentovani izvještaji o dosadašnjem radu i planirane aktivnosti Ekspertskog i Pravnog tima u sprječavanju izgradnje odlagališta za radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo na Trgovskoj gori.

Sastanku su, osim ministra Košarca, prisustvovali ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, ministar turizma i okoliša Federacije BiH Edita Đapo, direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Marinko Zeljko i predsjedavajući Pravnog tima Željko Bogut.

Na sastanku je istaknuto da Ekspertski tim u narednom mjesecu planira ponovo posjetiti Čerkezovac na Trgovskoj gori, kao potencijalnu lokaciju za izgradnju spornog odlagališta, nakon čega će sačiniti stručne analize koje se odnose na geološka i geofizička istraživanja, istražna bušenja, nulti stepen radioaktivnosti, te seizmiološka mjerenja na ovoj lokaciji.

”Ohrabrio nas je tromjesečni plan Ekspertskog tima sa jasno definisanim i razgrađenim aktivnostima. To je dokaz da su domaći eksperti ozbiljno pristupili svom zadatku, te da će i dalje biti potpuno mobilni kako bi u konačnici imali adekvatne rezultate neophodnih istraživanja i stručnih analiza”, poručio je ministar Košarac.

Članovi Koordinacionog tijela informisani su da je Pravni tim usvojio Nacrt Strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori.

S tim u vezi, sagovornici su razmijenili mišljenja o daljoj implementaciji potrebnih aktivnosti na osnovu međunarodnih konvencija, čiji je BiH potpisnik, s fokusom na Arhušku i Espo konvenciju.

”Nacrt strategije će biti dostavljen resornim entitetskim ministarstvima na mišljenje, nakon čega ćemo ovaj dokument, zajedno sa izvještajima Pravnog i Ekspertskog tima, do kraja mjeseca uputiti Savjetu ministara BiH na usvajanje”, naveo je ministar Košarac.

Istaknuto je takođe da BiH nije u zaostatku u odnosu na Hrvatsku kada su u pitanju aktivnosti usmjerene na zaštitu njenih interesa, u skladu sa odredbama pomenutih konvencija.

”Važno nam je da nismo u zastoju, te da na adekvatan način pratimo i reagujemo na aktivnosti koje provodi Hrvatska. Zahvalan sam na angažmanu nadležnih institucija i tijela na svim nivoima vlasti u BiH na rješavanju ovog pitanja. Naš prioritet je zaštita zdravlja naših građana i očuvanje životne sredine. Od toga nećemo odustati”, poručio je ministar Košarac.

On je podržao plan članova Ekspertskog i Pravnog tima da prisustvuju predstojećem sastanku Zajedničke konvencije o bezbjednom zbrinjavanju istrošenog goriva i radioaktivnog otpada, koji će biti održan u Beču. Istaknuto je da će domaći eksperti tom prilikom ukazati na nedovoljno odgovorena pitanja Hrvatske o potencijalnoj izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori.

 

 

Biznis.ba

biznis.ba

DRUGI UPRAVO ČITAJU