Priprema projektnog prijedloga za EU fondove

Priprema projektnog prijedloga za EU fondove

PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ZA EU FONDOVE
Neum, 31. 05 – 01. 06. 2018. godine
HOTEL SUNCE

Seminar namijenjen:

 • Vladine institucije (ministarstva, općine, agencije)
 • Lokalne turističke organizacije
 • Nevladine organizacije
 • Obrazovne institucije (državne i privatne)
 • Javne firme
 • Institucije kulture
 • Svim zainteresovanim koji žele da se upoznaju sa pripremom projektnog prijedloga

Ciljevi seminara:

 • Učesnici će biti upoznati sa osnovama rada na projektnom prijedlogu za EU fondove, PCM metodologiji, izradi logičkog okvira i izradi budžeta.

Sadržaj seminara:

 • PCM metodologija
 • Faza identifikacije
 • Analiza zainteresiranih strana;
 • Analiza problema – stablo problema – vježba 1
 • Analiza ciljeva – vježba stabla ciljeva – vježba 2
 • Faza formulacije (logički okvir)
 • Analiza rizika i pretpostavke
 • Objektivno provjerljivi indikatori
 • Indikativni plan i identifikacija projektne ideje
 • Osnovni principi razrade budžeta predloženog projekta
 • Način izrade budžeta projekta

Raspored seminara:

10:00 – 16:00  četvrtak       31. 05. 2018.

09:00 – 11:00  petak           01. 06. 2018.

Metodologija rada:

Seminar je visoko interaktivan i u potpunosti posvećen izradi logičke matrice ili logičkog okvira kao niz alata koji se koriste prilikom planiranja i sprovedbe projekata, pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika.

Predavač:

Dajana Brajković – dipl. oec. – smjer marketing. Radno iskustvo na poslovima finansija i računovodstva, a dugogodišnje iskustvo i aktivan rad na polju pripreme i pisanja projektnih prijedloga te njihovo finansijsko izvještavanje.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku:

PDF PROSPEKT

Prijavite se ONLINE – Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:

LINK ZA ONLINE REGISTRACIJU

Mreža za izgradnju mira/A.Š.

O autoru

Srodni članci